Menu
Logo Ideo

Bosch Thermotechnologie is een service verlenende organisatie voor CV en Solar objecten. Bosch levert deze service aan installateurs, eindklanten, bouwmaatschappijen en beheerders.

Met behulp van de Lean IT methode heeft onze Business Consultant geadviseerd en gefaciliteerd bij het in kaart brengen van de huidige processen, het identificeren van knelpunten en het opstellen van requirements voor een nieuw ERP pakket. De doelstelling hiervan is om naar de toekomst flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. Het is van belang dat de organisatie hierbij wordt meegenomen en iedere speler wordt betrokken. Het kleinste detail wordt vastgelegd in een gedetailleerde procesdiagram, waarin per proces de functionele en systeem gerelateerde eisen en wensen zijn uitgewerkt. Tijdens dit traject zijn ook onderstaande punten gerealiseerd:

  • Kennisdeling van processen tussen medewerkers (impliciete training);
  • Een helder overzicht van alle interfaces die binnen het bedrijf draaien;
  • Per interface een functionele beschrijving en timing wanneer deze interface loopt.

Onze Business Consultants (Lean Black Belt) kunnen ook uw organisatie ondersteunen bij onder andere procesanalyses, procesveranderingen, pakketselecties en het opstellen van gezamenlijke requirements.