Ideo logo

Ideo Lean IT

Breng Business en IT dichter bij elkaar

Het lijkt wel of ik Chinees spreek wanneer ik een gewone vraag stel!

Roept de Business over IT en…

Begrijpen ze nu echt niet dat dit niet past in onze architectuur.

Zegt een IT collega over de Business.

Breng Business en IT dichter bij elkaar

Twee groepen met ieder hun eigen doelen en ieder hun eigen taal. Soms worden hierdoor de algehele doelstellingen van het bedrijf uit het oog verloren.

Ons motto: “Breng Business en IT dichter bij elkaar”. Iets wat noodzakelijk is om innovaties door te voeren, en dus belangrijk is voor de continuïteit van uw bedrijf. Dit gaat niet zomaar, daarvoor is een cultuuromslag noodzakelijk. Dit kan door de juiste instrumenten toe te passen. Ideo denkt in termen van LEAN IT.

Inzetten van LEAN IT tooling

Met LEAN IT gaan Business en IT in de juiste fase met elkaar praten zodat requirements helder en kwantificeerbaar zijn. Tijdens implementatie zal de Business meer betrokken worden zodat requirements op een juiste manier geïmplementeerd worden in de IT oplossing, om tot slot na implementatie te meten of de Business Case behaald is. De voice-of-the-business staat centraal.

Om deze weg in te slaan kan Ideo u helpen door te ondersteunen bij het inzetten van LEAN IT tooling specifiek op het gebied van service- en onderhoudsprocessen:

 • QuickScan uitvoeren
 • Business Case beschrijven (incl. Business value calculation)
 • SCRUM-methode implementeren
 • Value Stream Mapping toepassen voor procesverbeteringen
 • Selectie en Advies geven
 • Testen m.b.v. TMap

Voordelen

Door de genoemde methoden op te nemen binnen het bedrijf zullen de volgende voordelen merkbaar worden:

 • Meer tevredenheid Business t.a.v. IT leveringen
 • Verbeterde toepassing van het bestaande IT-platform
 • IT-uitgaven worden beter aangewend voor verhoging businesswaarde
 • Continue verbetering van processen krijgt beter vorm
 • Sneller kunnen opvolgen van ontwikkelingen in de markt
 • Resultaten van IT worden zichtbaar en kwantificeerbaar

Kunt u hulp gebruiken?

Staat uw bedrijf aan het begin van deze (naar onze mening onvermijdelijke) revolutie, of bent u al goed op weg en kunt u hulp gebruiken op dit vlak, Ideo ondersteunt u graag.

Start geen IT-project zonder een goede Business Case

In de dagelijkse praktijk merken we dat de business soms teleurgesteld is over het resultaat van een IT-project. Daarvoor kunnen meerdere factoren aan ten grondslag liggen.
Een goede Business Case is het halve werk!!