Menu
Logo Ideo

In het Fiori Launchpad zijn verschillende analytische apps beschikbaar, waarmee real-time rapportages kunnen worden gegenereerd. Met de Fiori KPI Apps is het eenvoudig om zelf analytische tegels in te richten.

Overzicht KPI Apps

KPI (Key Performance Indicator) Apps zijn analytische Fiori applicaties die standaard beschikbaar zijn in het Fiori Launchpad. In dit artikel wordt toegelicht hoe u zelf KPI-apps kunt maken.

Overzicht KPI applicaties in het Fiori Launchpad

1.   Create KPI

Met de ‘Create KPI‘ applicatie is het mogelijk om een KPI naar eigen wens in te richten. Dit gebeurt op basis van de gekozen CDS view. Standaard zijn er verschillende CDS views beschikbaar in het Fiori Launchpad.

2.   Create Evaluation

Het is mogelijk om ‘targets’, ‘thresholds’ en ‘trends’ te bepalen. Deze worden later in de tegel gebruikt om in een oogopslag te zien of waarden binnen de toegestane grenzen vallen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aantal openstaande onderhoudsorders dat aanwezig is in het systeem. Indien het aantal openstaande onderhoudsorders minder is dan 300, krijgt de waarde in de tegel een groene kleur (target). Indien het aantal openstaande onderhoudsorders tussen de 300 en 400 is krijgt deze waarde een oranje kleur (warning) en boven de 400 onderhoudsorders een rode kleur (critical). Hierdoor is het eenvoudig om in te zien of de beoogde doelen worden nagestreeft.

Instellen van targets, thresholds en trends

3.   Configure Drill-Down

De ‘configure drill-down’ applicatie wordt gebruikt om een generieke drill-down te configureren. Deze drill-down wordt geopend nadat er op de KPI tegel wordt geklikt vanaf het Fiori Launchpad. Er is keuze uit verschillende soorten grafieken en tabellen. Het is mogelijk om kleuren van de grafieken te kiezen, data te sorteren en data van geassocieerde KPI’s weer te geven.

4.   Manage KPI associations

Associaties tussen KPI’s worden bepaald in de ‘Manage KPI associations’. Dit kunnen zowel positieve als negatieve associaties zijn. Een voorbeeld van een positieve associatie is een stijging van de geproduceerde goederen, wat leidt tot een stijging in de verkoopinkomsten. Een voorbeeld van een negatieve associatie is een stijging van de geproduceerde goederen, wat leidt tot een lagere gemiddelde prijs per product.

Schermprint ‘Manage KPI associations’

5.   Create tile

In de ‘create tile’ applicatie is het mogelijk om de layout van de KPI tegel naar eigen wens in te richten. Er zijn verschillende layouts beschikbaar die ervoor zorgen dat de gewenste informatie op een optimale manier wordt weergegeven in de KPI tegel. Hieronder treft u een voorbeeld aan hoe u een ‘tile’ kunt inrichten.

Keuze uit verschillende tegels

6.   KPI Workspace

Tot slot geeft de ‘KPI workspace’ applicatie een overzicht van alle KPI’s. Vanuit hier zijn alle eerder genoemde functionaliteiten direct beschikbaar.

Schermprint ‘KPI Workspace’

Bent u geïnteresseerd wat S/4HANA u kan bieden? Neem dan contact op met Ideo.