Menu
Logo Ideo

Ontwikkelingen in de markt

Er zijn verschillende contactmomenten gedurende het jaar waar wij u treffen.
Hier wordt volop genetwerkt en kennis uitgewisseld, waardoor we een beter inzicht krijgen in uw uitdagingen en hoe onze produkten en diensten daarbij voor u behulpzaam kunnen zijn.

Bekijk hier voor het complete jaaroverzicht.