Menu
Logo Ideo

Binnen de Intelligent Asset Management oplossing (voorheen Leonardo suite) biedt SAP verschillende pakketten aan. ASPM, Asset Strategy and Performance Management, is er daar één van. ASPM biedt de mogelijkheid om de juiste onderhoudsstrategie te bepalen voor de verschillende technische objecten. In dit artikel wordt de positie van ASPM besproken binnen het SAP landschap en de beschikbare analyse methodes. Achtereenvolgens zijn dit Risk & Criticality assessment, FMEA analysis en de Questionnaire.

Positie

Net als de overige pakketten uit de Intelligent Asset Management oplossing heeft ASPM als basis het Asset Central. Dit is een laag welke de structuur en data van de technische objecten bevat. Boven op de Asset Central wordt een laag gelegd met pakketten als AIN, ASPM of PdMS, wat zorgt voor de gewenste functionaliteit. Aangezien dezelfde basis wordt gebruikt houdt dit in dat de verschillende pakketten uit Intelligent Asset Management elkaar naadloos aanvullen.

Assessments

ASPM faciliteert verschillende mogelijkheden, de assessments, om de risico’s omtrent technische objecten te analyseren en zo tot een optimale onderhoudsstrategie te komen. Mogelijke assessments zijn de Risk & Criticality (R&C) assessment, de Questionnaire en de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). De analyses kunnen op verschillende niveaus gedaan worden, bijvoorbeeld locaties en equipment. Voor de diverse analyse vormen kunnen verschillende templates aangemaakt worden welke als basis dienen voor de werkelijke analyses.

De Risk & Criticality (R&C) assessment wordt gebruikt om voor verschillende dimensies (veiligheid, milieu, productie) de impact te bepalen en zo de criticaliteit van de technische objecten vast te leggen. Op basis van deze criticaliteit kan bepaald worden welke objecten met welke analyse methode verder (in meer detail) geanalyseerd dienen te worden.

De Questionnaire biedt de mogelijkheid om de criticaliteit te bepalen aan de hand van een aantal vragen. Op basis van de antwoorden wordt een risico getal berekend.

De Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is een analyse waarbij voor de verschillende faalwijzen en oorzaken van het technische object een RPN (Risk Priority Number) score wordt bepaald. De RPN wordt bepaald door de ernst van een bepaalde gebeurtenis tegenover de kans dat die gebeurtenis zich voordoet, te zetten. Vervolgens wordt een juiste onderhoudsactie gedefinieerd.

Overzicht

Het voordeel van ASPM is de directe integratie van de technische objecten met het bestaande SAP pakket en het duidelijke overzicht welke daarmee naar voren komt. Binnen de structuur van Asset Central hoeven analyses niet alleen per technisch object uitgevoerd te worden, maar kunnen ook geldig zijn voor een groep van objecten.

ASPM als pakket biedt de mogelijkheid om een balans te vinden tussen risico, kosten en prestaties. Met behulp van de analyses kan het onderhoudspakket aangesloten worden bij de specifieke kenmerken van een object en de gewenste resultaten.