Menu

In het vorige artikel is een korte introductie gegeven van het Asset Intelligence Network (AIN) als onderdeel van SAP Leonardo. Zoals beloofd wordt er deze keer meer ingegaan op de mogelijkheden van AIN.

In essentie koppelt AIN de operator, Original Equipment Manufacturer (OEM) en een service provider aan elkaar binnen één platform. Dit biedt verschillende voordelen, vooral met betrekking tot het delen van informatie. AIN is een platform waarin de informatiestromen van de verschillende partijen samen komen. De producent houdt zijn informatie compleet door bijvoorbeeld updates, service manuals en werkinstructies toe te voegen. Een service provider houdt een logboek bij van het uitgevoerde onderhoud en modificaties. De operator voegt daar informatie aan toe van de huidig status en problemen van het equipment. AIN is het platform waarop de partijen samen komen. Omdat iedere partij baat heeft bij de informatie van de ander, heeft dit enorme potentie. Voorbeelden van informatie die gedeeld wordt, zijn: handboeken, BOM’s, obsolescence informatie, upgrades, aankondigingen, modellen, verbeterverzoeken, reservedelen (en deze gelijk bestellen), en nog veel meer. Doordat alle informatie bijgehouden wordt door de verantwoordelijke partij, zijn de lijnen kort en is de informatie up-to-date. Alle data is gecentraliseerd in de cloud.

Figuur 1: Dashboard AIN

Voordelen hiervan zijn:

  1. Gezamenlijke definitie en standaardisatie
  2. Systematische en volledige samenwerking
  3. Complete, up-to-date en toepasbare asset informatie
  4. Minder administratieve lasten
  5. Hogere asset beschikbaarheid, door minder storingen en meer first time fix
  6. Inzicht in operationele asset data

AIN bestaat uit applicaties die via het hoofdscherm, in de cloud, als een dashboard fungeren middels de bekende Fiori tegels. De applicaties kunnen opgeroepen worden, en ook gekoppeld worden aan toepassingen die buiten het AIN netwerk vallen. Vanuit het dashboard is er bijvoorbeeld  een overzicht van de reserve onderdelen, is er een integratie met analyse tool Predictive Maintenance System (PDMS) en ook met de tool die steeds beter aansluit op ISO55000: Asset Strategy Planning Management (ASPM). In het kort biedt ASPM vergaande mogelijkheden voor het maken van FMEA  en RCM-analyses zodat het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) kan worden opgesteld.

Figuur 2: Melding vanuit OEM

Door de hoge mate van flexibiliteit is AIN inpasbaar voor vrijwel elke situatie en sluit het platform aan bij eenieder die assets beheert, produceert of ermee opereert.

AIN is als platform nog volop in de ontwikkeling. Wij zien dat  AIN in de toekomst steeds meer kansen gaat bieden voor de service- en onderhoudswereld. We blijven deze ontwikkelingen dan ook nauwgezet volgen, en u voorzien van actuele updates.