Menu
Logo Ideo

Het reduceren van pieken en dalen in de werkdruk is voor ieder bedrijf van belang. Het monitoren van de bezettingsgraad voor werkplekken van onderhoud in SAP gebeurt tegenwoordig veelal met zelf gefabriceerde Excel tools. Men downloadt werkorder operaties uit SAP en analyseert deze in Excel. Vanuit dit overzicht wordt dan weer handmatig de werkorders in SAP aangepast. Ook het wekelijks met productie afstemmen van werkzaamheden voor de komende week wordt vaak zo uitgevoerd.  Het zou makkelijker zijn om al deze stappen direct binnen het SAP platform te kunnen uitvoeren, en dan het liefst ook nog in één applicatie.

Om bovenstaande situatie een stuk efficiënter aan te pakken is er in SAP S/4HANA door het MRS team, een nieuwe functionaliteit toegevoegd. De app ‘Resource Scheduling for Maintenance Planning’ ondersteunt het balanceren van de bezetting.

De applicatie haalt een lijst met orders op en toont het capaciteitsoverzicht per werkplek. In onderstaande afbeelding is de werkdruk over enkele weken zichtbaar. Te zien valt dat de werkplek MECH_SHP (groene lijn) een werkdruk van 100% heeft voor de twee komende weken. Om de werkdruk te verlagen is het mogelijk om een paar orders te verschuiven naar een week waarin meer capaciteit beschikbaar is.

Ten behoeve van detailplanning is het mogelijk order operaties voor de komende week te selecteren en in een aparte lijst te tonen. Hier kunnen deze toegewezen worden aan een dag van de week en kan tegelijkertijd de capaciteitsbezetting per dag in de gaten gehouden worden. Nadat de planning definitief is, kan deze opgeslagen worden en worden de werkorder operaties aangepast.

In onderstaande afbeelding is te zien wat de huidige bezetting per dag is voor twee werkplekken. Voor iedere order die ingepland wordt, kan een andere dag van de week gekozen worden. Het overzicht en de actie op één plaats.

De applicatie combineert het zichtbaar maken van de werkdruk met het plannen van de orders. Doordat dit binnen één scherm past, maakt dit de applicatie een krachtige en praktische tool.