Menu

Een van de centrale onderwerpen binnen Asset Management is het uitvoeren van inspectierondes. Het is namelijk van groot belang om assets te blijven monitoren. Een van de sterke punten van het nieuwe SAP Asset Manager is dat deze alle gangbare manieren van inspectierondes in SAP weet te ondersteunen. In een eerder artikel heeft u wellicht hierover al iets gelezen. In dit artikel laten wij graag zien hoe dit in zijn werk gaat.

Inspectierondes kunnen in de SAP PM module op meerdere manieren worden doorlopen. Hierbij onderscheiden wij ten minste drie belangrijke methodes: suboperaties, meetpunten en massa-inspecties via de objectlijst van een order. SAP Asset Manager ondersteunt deze drie processen elk op hun eigen manier met eigen schermen.

Inspectierondes door middel van suboperaties

De eerste manier die we aanstippen is een inspectie die plaatsvindt op operaties van een reguliere SAP PM-order. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het periodiek controleren van een installatie, die u op een aantal specifieke kenmerken dient te controleren (slijtage, lekkage en oliepijl).

Om dit periodiek uit te voeren, is een bekende manier om PO-plannen in te richten met suboperaties en deze plannen periodiek af te roepen. Zo bent u ervan verzekerd dat assets goed worden onderhouden. In dit voorbeeld gebruiken we onderstaande order. Operatie 0010 heeft hier 5 suboperaties, die samen een inspectieronde vormen.

SAP Asset Manager suboperaties

Hoe ziet dit eruit in SAP Asset Manager? In de applicatie is het mogelijk om snel vanaf de order door te klikken om de suboperaties in te zien.

Suboperaties SAP Asset Manager

Zo kunnen we zien dat de 5 suboperaties in bovenstaand plaatje ook zichtbaar zijn in de SAP Asset Manager. Deze kan de gebruiker vervolgens aanklikken en per suboperatie terugmelden. Zo kan de gebruiker dus stap-voor-stap door de inspectieronde heen.

Door een van de suboperaties te selecteren,  krijgt de monteur meer informatie over de specifieke stap die hij of zij moet uitvoeren. Daarnaast heeft de monteur ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een notitie toe te voegen op basis van de bevindingen op het equipment, of kan hij zelfs een nieuwe melding aanmaken.

SAP Asset Manager suboperatie bevestigen

Nadat de monteur op ‘bevestigen’ drukt, wordt er een terugmelding gedaan op de suboperatie en is deze ‘gereed’ gemaakt in SAP.

Inspectierondes met meetpunten

Een tweede methode is het registreren van metingen op een functieplaats of equipment. Dit kan er in SAP nog wel eens onoverzichtelijk uit zien, met daarbij veel noodzakelijk klikwerk. Hierbij wil een monteur snel de actuele meetwaarden kunnen aflezen en invoeren. Bijvoorbeeld de waterdruk of tellerstanden.

SAP invoeren tellerstanden

In Asset Manager verloopt een dergelijke inspectieronde toch een stuk prettiger. Als monteur krijgt u namelijk exact de informatie te zien die u nodig hebt, in een behapbare vorm waardoor u er snel doorheen kan lopen.

SAP Asset Manager tellerstanden

Zowel de notitie en de meetwaarde kunt u op hetzelfde scherm direct invullen, en hierdoor kost het maar een paar seconden om een meetpunt te doorlopen. Als u een meetpunt niet hoeft te doorlopen, hoeft u slechts het ‘overslaan’ schuifje maar aan te zetten. Het meetpunt wordt dan gedeactiveerd voor deze order en resultaten voor dit specifieke meetpunt worden niet naar SAP teruggestuurd.

Standaard is het ook mogelijk om validatiechecks uit te voeren, bijvoorbeeld om te controleren of het ingevoerde stroomverbruik boven de waarde van de vorige meting ligt.

SAP Asset Manager Validatiecheck

Massa-inspectie via de objectenlijst

Nog een andere manier om een inspectieronde te doorlopen is door middel van een massa-inspectie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 2-wekelijks controleren van alle sprinklers. Dit houdt in dat er meerdere functieplaatsen en equipment op de orders worden gezet. In SAP ziet dit er als volgt uit:

SAP Massa inspectie

Ook deze methode wordt standaard ondersteund door SAP Asset Manager. Door een lijst objecten op een orderlijst te zetten, zal de monteur deze objecten stuk voor stuk terugzien in de app.

Onderstaande afbeelding geeft de objectenlijst voor de massa inspectie weer. Het is hierbij niet noodzakelijk om ieder van de objecten te openen om de massa inspectie te kunnen voltooien. Dit kan met 1 klik op de knop via de order.

SAP Asset Manager objectlijsten

In het kort is het dus mogelijk om met de standaard SAP Asset Manager applicatie verschillende vormen van inspectierondes uit te voeren. Zo kunt u zelf kiezen welke vorm van inspectierondes het best bij uw organisatie of een specifiek werkproces past. Bovendien kan er ook gebruik worden gemaakt van standaard SAP customizing, mochten er zeer specifieke eisen bestaan. SAP Asset Manager is namelijk in staat om al deze methodes een stuk makkelijker te maken. En laten we het prettigste van allemaal niet vergeten: deze functionaliteiten bestaan zowel op uw smartphone als uw tablet!