Menu

In de dagelijkse praktijk merken we dat de Business soms teleurgesteld is over het resultaat van een IT-project. Daar kunnen meerdere factoren aan ten grondslag liggen. Eén van de oorzaken is de Business Case. De Business Case was niet eenduidig. De Business Case was niet kwantificeerbaar. De Business Case werd niet gedragen. Of nog erger het ontbrak aan een Business Case.

Wij adviseren daarom geen IT-project te starten zonder een goede Business Case. Ideo heeft een methode ontwikkeld om samen met u een Business Case op te zetten.
Belangrijke onderdelen daarin zijn:

 • Probleemstelling
 • Doelstelling (SMART)
 • Specifieke eisen
 • Mogelijke oplossingen
 • Kosten en baten
 • Rendement
 • Aanbeveling

De voordelen van een goede Business Case zijn:

 • Resultaten van IT-projecten worden meetbaar
 • Betere sturing op het gewenste resultaat van IT-projecten
 • Borging van de gewenste Businesswaarde vanuit het IT-project
 • Business cases zijn versneld op te zetten
 • Business cases raken embed in uw organisatie
 • De afstand tussen Business en IT wordt verkleind