Menu
Logo Ideo

Het voorspellen van taaktijden

ClickSoftware Machine Learning Cloud maakt voorspellingen voor belangrijke operationele parameters in uw Service Chain, past de planning automatisch aan en identificeert een eventuele noodzaak voor preventieve acties om zo de accuraatheid van de planning te verbeteren.

Niet alle taken zijn hetzelfde

Zet uw resources slimmer in met behulp van waardevolle kennis. Voor welke taken zijn mogelijk extra onderdelen nodig? Welke taken hebben de grootste kans op een first time fix? Voor welke klanten kan ik additionele maatregelen nemen om afspraakafzeggingen te voorkomen? En welk tijdvak geeft de minste kans op een ‘no show’? Stap voor stap geeft Machine Learning Cloud antwoord op deze vragen. Met de Exciting Release van Click Field Service Edge gaat Machine Learning Cloud de eerste uitdaging aan: het voorspellen van de taaktijd.

Haal voordeel uit uw (geanonimiseerde) data

Veelal voorspelt het planningssysteem de doorlooptijd van een taak aan de hand van het taaktype. Hierbij wordt aangenomen dat taken van hetzelfde taaktype maar met verschillende eigenschappen, even lang duren. In de praktijk zal een ervaren planner echter aangeven dat de doorlooptijd van een taak afhankelijk is van het samenspel van diverse variabelen. Denk aan de vereiste vaardigheden, reeds geïnstalleerde producten, klanttype, ervaring van de Service Engineer en zijn of haar historische performance, enzovoorts.

Machine Learning Cloud anonimiseert alle relevante data van historische taken in combinatie met externe data, en past deze toe bij het bouwen van een voorspellend model. Op het moment dat een nieuwe taak wordt aangemaakt, wanneer deze wordt toegewezen aan een Service Engineer, of bij een verandering van de omstandigheden of eigenschappen van de taak, past de Machine Learning Cloud de voorspelde taaktijd automatisch aan om de planning te optimaliseren.

Van reactief naar voorspellend

Hoewel Machine Learning Cloud als add-on standaard deel uitmaakt van de ClickSoftware suite, leert de ervaring dat de business soms moet wennen aan nieuwe technologieën. Daarom is het mogelijk om de originele taaktijd voor de planning te blijven hanteren en de nieuwe voorspelde taaktijd eerst te ‘consumeren’. Zo heeft men de tijd om te wennen aan deze nieuwe kennis. Pas na validatie maakt de originele taaktijd daadwerkelijk plaats voor de nieuwe voorspelde taaktijd.

Inzicht met artificiële intelligentie

Machine Learning Cloud van ClickSoftware is een vorm van artificiële intelligentie. Deze functionaliteit voorziet tevens regelmatig van een analyse overzicht met daarin o.a. de nauwkeurigheid van de verbeterde voorspellingen, belangrijke kengetallen van de analyses en een gesorteerd overzicht van de meest invloedrijke operationele variabelen welke bepalend zijn voor de uiteindelijke taaktijd.

Businesswaarde

Het zijn innovaties zoals deze die het mogelijk maken uw Service Chain nog verder te automatiseren, zodat uw service medewerkers meer tijd over hebben voor de uitzonderingen. Operationaliseer uw data en transformeer uw Service Chain van reactief naar voorspellend voor een betrouwbaardere planning, hogere bezettingsgraad, hogere klanttevredenheid en tegen lagere kosten.