Menu

In 2018 is Rijkswaterstaat gestart met Project Afsluitdijk om de waterveiligheid in Nederland te vergroten. Het project heeft als doel om de Afsluitdijk en de bijbehorende sluizen sterker te maken. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met een consortium van een drietal infra-bedrijven, de twee provincies en een drietal gemeenten. Een correcte en tijdige informatievoorziening is voor dit soort projecten essentieel. Cloudoplossingen ondersteunen een succesvolle samenwerking in de keten. Vorig jaar is er in VAM-magazine al een artikel gewijd aan cloudoplossingen, hier tonen we nogmaals de voordelen van de cloud voor dit soort projecten.

Gecentraliseerde data

Het Project Afsluitdijk is in 2018 gestart en zal in 2021 worden afgerond. Gedurende deze 3 jaar wordt er hard gewerkt om de waterveiligheid te vergroten en ons daarmee te beschermen tegen de gevolgen van externe risico’s, zoals zeespiegelstijging en extreem weer. Tijdens een dergelijk langlopend project is een goede informatievoorziening tussen samenwerkende partijen onontbeerlijk. Het heeft daarom grote voordelen als alle data wordt vastgelegd in een centrale digitale bewaarplaats in de cloud, zodat deze relatief eenvoudig ontsloten kan worden voor de belanghebbende partijen en het één waarheid betreft voor allemaal.

Specifieke data wordt op basis van de juiste autorisatie aan één of meerdere partijen beschikbaar gesteld. Deze autorisatie bepaalt ook of een partij de data mag muteren of alleen mag raadplegen. Zo zal bijvoorbeeld de centrale planning door één partij gemuteerd worden en kunnen de andere partijen deze alleen raadplegen. Decentrale planningen kunnen daarentegen wel weer door de verantwoordelijke partijen gemuteerd worden. Een ander voorbeeld zijn financiële gegevens, zoals contracten en kostenoverzichten, deze worden centraal in de cloud vastgelegd. Het project consortium muteert, rapporteert en stuurt, de provincies en gemeenten zullen voornamelijk raadplegen.

Hetzelfde werkt voor digitale kaarten en locatie gerelateerde data. Deze kunnen zowel lokaal (enginering en werkvoorbereiding) als decentraal (uitvoering) gemuteerd worden. Doordat de locatie van de werkzaamheden op de kaart is vastgelegd en deze gegevens centraal beschikbaar zijn, kunnen de provincies en de gemeentes deze data gebruiken in hun communicatie naar omwonenden en gebruikers van de Afsluitdijk. Voor de uitvoering op de dijk zelf wordt relevante data mobiel ontsloten, zodat de mensen buiten ook data kunnen raadplegen en muteren.

Tijdelijke integratie van systemen

Voor dit soort langdurige projecten worden vaak ‘tijdelijke’ informatiesystemen in het leven geroepen. Deze systemen vervangen de bestaande systemen niet, maar faciliteren het project met project specifieke data en koppelen bestaande systemen aan het centrale projectsysteem. Engineers van de infra bedrijven stellen bijvoorbeeld bouwtekeningen met ontwerpen uit hun eigen systemen in het centrale systeem beschikbaar. Uitvoerders kunnen deze tekeningen vanuit de cloud raadplegen, middels redlining muteren en is vervolgens door andere partijen te raadplegen.

De aanpak past helemaal in de visie van Ideo.” zegt Bas Horvers, SAP EAM Consultant bij Ideo.“Wij adviseren dat dit soort projecten altijd op deze manier moeten worden aangevlogen. Zo’n centraal systeem functioneert perfect in de cloud, omdat het daarmee profiteert van de reeds beschreven meerwaarde voor alle samenwerkende partijen.

SAP-expertise partner Ideo heeft voor BAM, een van de infra bedrijven uit dit project, het asfalteringsproces geautomatiseerd.

Ontstaan nieuwe asset data

Tijdens het project wordt de bestaande asset data gemuteerd en ontstaat er ook nieuwe asset data. De betrokken partijen zullen in samenspraak met Rijkswaterstaat deze gegevens centraal registreren en onderhouden. Uiteindelijk, na afloop van het project, vloeien deze gegevens terug de bestaande systemen in. Na evaluatie en goedkeuring worden deze gegevens gebruikt voor het meer-jarenonderhoud van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat heeft hier, als verantwoordelijke partij voor dit onderhoud, een groot belang bij.

Zo heeft het vastleggen van data in een centrale digitale bewaarplaats in de cloud niet alleen voordeel tijdens het project, maar ook een grote toegevoegde waarde na afronding van een project.

Toegevoegde waarde voor projecten, door systeem integratie in de cloud