Menu

Maar als u een dagje Amsterdam gaat doen, controleert u dan ook in welke buurten de meeste criminele voorvallen plaatsvinden? Of als u een huis gaat kopen, kijkt u dan ook naar demografische verdelingen in uw toekomstige wijk? Misschien toch handig om te doen, maar waar haalt u deze informatie vandaan en hoe combineert u de kaart met deze gegevens?

We hebben het inmiddels over GIS; het Geografische Informatie Systeem. GIS bestaat niet alleen maar uit kaarten, met daarop routes en objecten, maar GIS bevat een grote hoeveelheid aan kaartlagen met uiteenlopende informatie. Deze informatie kunnen we combineren, waardoor geografische relaties en patronen zichtbaar worden. Dit geeft ons inzicht en overzicht, waardoor we in staat zijn gegevens te analyseren en te beheren. Het opslaan, beschikbaar stellen, delen en bewerken van al deze informatie vindt integraal plaats in een GIS.

Weten waar zich iets bevindt en ook waarom, is essentieel voor het maken van de juiste beslissingen.

Maar wat als we nu Enterprise Asset Data combineren met een GIS? Welke meerwaarde levert ons dat op? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zullen wij u dit toelichten.

Ontwerpen en bouwen

Eigenlijk start het al aan het begin van de asset life cycle. De kaart geeft ons waardevolle informatie over een mogelijke locatie, waar we ons bedrijf willen vestigen. Zijn er voldoende logistieke voorzieningen voor de aan- en afvoer? Hoe zit het met de risico’s van bevolkte gebieden in de buurt? Het klimaat en de bodem bepalen onder andere de materialen die we gaan gebruiken en de constructie die we gaan neerzetten. Al deze informatie levert een GIS aan en resulteert uiteindelijk tijdens het ontwerp en bouw in een registratie van asset data in uw systeem.

Werkvoorbereiding

Voor de aanleg van een nieuw gebouw moet gegraven worden ten behoeve van de aansluitingen voor gas, water en licht en mogelijk zal hiervoor een straat tijdelijk moeten worden afgezet. GIS geeft inzicht in hoe en waar deze werkzaamheden moeten plaatsvinden, en waar rekening mee gehouden moet worden. De uitwerking en beschrijving van de werkzaamheden wordt gecombineerd met informatie op de kaart. Het geheel wordt daardoor integraal beschikbaar gesteld aan de werkvoorbereider.

Onderhoud

Enige tijd geleden wilde een Nederlandse gemeente starten met het preventieve onderhoud van hun wegen. Zij hadden geen inzicht in de totale kosten, wisten niet waar ze moesten beginnen en hoe ze dit alles het beste konden plannen. Door middel van een GIS is als eerste de huidige status van alle wegen in kaart gebracht, vervolgens is daar de intensiteit van het weggebruik aan toegevoegd, waarmee men in staat was om een prioritering voor onderhoud aan te brengen. Op basis van clustering en aanbesteding werd duidelijk wat dit alles zou gaan kosten. De planning en de uitvoering wordt vastgelegd in een Enterprise Asset Management systeem.

Risico analyse

U krijgt een melding binnen van een gaslekkage. De brandweer en uw monteurs zijn snel ter plaatse en proberen zo snel mogelijk de lekkage te verhelpen. Maar is het duidelijk wat deze lekkage voor invloed op de directe omgeving heeft? Moet er geëvacueerd worden, zijn er scholen of ziekenhuizen in de buurt en in welke straal van de gaslekkage liggen deze? Zou het dan niet ideaal zijn als uw monteur ter plekke alle essentiële informatie geïntegreerd op een tablet beschikbaar heeft?

Zo kunnen wij nog wel even doorgaan met het toelichten van de meerwaarde van de integratie van EAM en GIS. De belangrijkste voordelen hebben we voor u een rijtje gezet:

  • Combineren van informatie in 1 systeem
  • Nieuwe verbanden en patronen vastleggen
  • Informatie eenvoudig delen voor uw gebruikers
  • Snellere en betere beslissingen nemen
  • Kosten besparen door efficiënte data opslag en gebruik
  • Verlaging van risico’s door beter en sneller inzicht

Intussen heeft Ideo de nodige ervaring opgedaan met het combineren van EAM en GIS systemen en het integraal ontsluiten van deze data. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op en wij denken graag met u mee over een passende oplossing binnen uw bedrijf.