Menu
Logo Ideo

Real Time Travel in Field Service Edge

Onverwachte gebeurtenissen kunnen de planning van uw service medewerkers in gevaar brengen, tot op het punt waarop klantafspraken niet meer gehaald worden. Denk hierbij aan files, ongelukken of wegblokkades die extra reistijd als gevolg hebben. Google Maps heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot absolute marktleider op het gebied van routeplanning en reistijd bepaling. Met de nieuwe release van Field Service Edge (FSE) wordt de krachtige planningslogica van ClickSoftware direct gekoppeld aan Google Maps, om zo:

  • vooraf de meest accurate planning te maken;
  • gedurende de dag de planning aan te passen in geval van verstoringen;
  • real-time beslissingen te ondersteunen met de huidige stand van zaken op de weg.

Door op elk moment informatie van de hoogste kwaliteit te gebruiken voor uw plannings beslissingen, stijgt uw klanttevredenheid en worden uw SLA’s beter nageleefd.

Vooraf

Door analyse van historische data kan de verkeersdrukte op de route voorspeld worden. Een route die volgens een ‘blanko’ kaart het beste zou zijn, kan met deze inzichten toch suboptimaal blijken. De planprocessen in FSE rekenen met deze informatie en kunnen zo de meest optimale planning produceren, met de hoogste nauwkeurigheid.

Gedurende de dag

Naarmate de dag van de uitvoering vordert, kunnen er onverwachte gebeurtenissen opspelen. Door een groot ongeluk is een belangrijke snelweg afgezet, waardoor de reistijd van een monteur naar zijn volgende klus significant langer is geworden. Field Service Edge kijkt proactief naar de verkeersdrukte, en past de reistijden hierop aan. Hierdoor wordt de verstoring en alle gevolgen ervan direct verwerkt in de planning en kan hierop actie ondernomen worden. Opdrachten die in gevaar komen worden gemarkeerd zodat een planner hierop actie kan ondernemen, of worden automatisch herpland indien een andere monteur wél op tijd aanwezig kan zijn. Indien nodig kan de klant automatisch geinformeerd worden over de nieuwe aankomsttijd van de monteur. Op deze manier kan een domino-effect voorkomen worden, en blijven SLA’s en klanttevredenheid geborgd.

Real-time

In noodgevallen moet er een snelle beslissing gemaakt worden. Welke monteur is in de beste positie om een storing op te pakken? FSE biedt hiervoor verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen bij het maken van de juiste beslissing. Al deze hulpmiddelen kunnen gebruik maken van de huidige verkeerssituatie zoals geregistreerd door Google Maps. Zo weet de planner met 1 druk op de knop wie het snelst ter plekke kan zijn; iets dat doorslaggevend kan zijn in noodgevallen.

Voor meer info over Ideo field Service