Menu

Het doel van de hackaton is om in 24 uur een concept te verzinnen, uit te werken en te presenteren waarmee een maatschappelijk probleem kan worden opgelost. Dit natuurlijk door het optimaal inzetten van de verschillende SAP technologieën.

Interpolis schade preventie

Ideo heeft samen met het team van Creetion een concept ontwikkeld dat met name gericht is op de agrarische sector. De kracht van de app zit hem in het sociale aspect dat gebruikers elkaar kunnen waarschuwen voor uitzonderlijke omstandigheden, waardoor men tijdiger maatregelen kan treffen. Bekijk de casus van Interpolis over de uitdaging in de korte introductiefilm.

Om dit te realiseren hebben we een SAP HANA Spatial service ingericht. Door middel van deze technologie stellen we de agrarische sector in staat om op basis van een melding en de windrichting de juiste mensen op de hoogte te stellen van zaken zoals aankomend noodweer. Op deze manier krijgt een gebruiker de juiste waarschuwingen die voor hem relevant zijn, waardoor hij in staat wordt gesteld om tijdig maatregelen te treffen zodat schade voorkomen dan wel beperkt kan worden. Ook voorkomt het dat hij meldingen krijgt die niet relevant zijn, waardoor de melding zijn waarde zou verliezen.

Daarnaast krijgt de gebruiker bij het configureren van zijn instellingen direct feedback welke waarschuwingen hij beter aan kan zetten door, op basis van historische data, te bepalen hoe groot het risico voor deze klant is op schade door een bepaald weertype. De SAP HANA database zoekt in minder dan een seconde deze gegevens uit een dataset van 30GB.

De gebruiker krijgt een SAP Fiori app die meldingen direct op zijn telefoon toont. Deze app is ontwikkeld met de nieuwste SAP UI5 technologie. Om de kaart met recente meldingen te tonen hebben we zelfs een extra OpenUI component toegevoegd aan de uitgebreide SAP UI5 library.

Als u meer wilt weten wat deze SAP technologie kan betekenen voor uw bedrijf en hoe deze bij kan dragen uw bedrijf verder te helpen, neem dan contact op met Ideo.