Menu
Afb uitnodiging

 IT & Business: Kan IT de Business nog volgen?

Breng Business en IT dichter bij elkaar.

Het lijkt wel of ik Chinees spreek wanneer ik een gewone vraag stel!

Roept de Business over IT en

Begrijpen ze nu echt niet dat dit niet past in onze architectuur.

Zegt een IT collega over de Business.

Ideo Management Event

Op 9 juni organiseert Ideo een Management Event op de Maeslantkering in Hoek van Holland. Een interessant middagprogramma met waardevolle sessies en inspirerende klantcases, waarbij er voldoende ruimte is om te netwerken.

Voor wie?
Business- en IT managers – Hoofd TD, service managers, informatie analisten.

Aanmelden

IT & Business: spelregels voor effectieve en succesvolle projecten

Ons motto: “Breng Business en IT dichter bij elkaar”. Iets wat noodzakelijk is om innovaties door te voeren, en dus belangrijk is voor de continuïteit van uw bedrijf. Dit gaat niet zomaar, daarvoor is een cultuuromslag noodzakelijk. Dit kan door de juiste instrumenten toe te passen. Ideo denkt in termen van LEAN IT.

Inzetten van LEAN IT tooling

Met LEAN IT gaan Business en IT in de juiste fase met elkaar praten zodat requirements helder en kwantificeerbaar zijn. Tijdens implementatie zal de Business meer betrokken worden zodat requirements op een juiste manier geïmplementeerd worden in de IT oplossing, om tot slot na implementatie te meten of de Business Case behaald is. De voice-of-the-business staat centraal.

Om deze weg in te slaan kan Ideo u helpen door te ondersteunen bij het inzetten van LEAN IT tooling specifiek op het gebied van service- en onderhoudsprocessen:

 •        QuickScan uitvoeren
 •        Business Case beschrijven (incl. Business value calculation)
 •        SCRUM-methode implementeren
 •        Value Stream Mapping toepassen voor procesverbeteringen
 •        Selectie en Advies geven
 •        Testen m.b.v. TMap

Voordelen
Door de genoemde methoden op te nemen binnen het bedrijf zullen de volgende voordelen merkbaar worden:

 •        Meer tevredenheid Business t.a.v. IT leveringen
 •        Verbeterde toepassing van het bestaande IT-platform
 •        IT-uitgaven worden beter aangewend voor verhoging businesswaarde
 •        Resultaten van IT worden zichtbaar en kwantificeerbaar
 •        Continue verbetering van processen krijgt beter vorm
 •        Sneller kunnen opvolgen van ontwikkelingen in de markt

Wat haalt u uit deze workshop?

Ideo geeft u handvatten voor het bouwen van een goede Business Case en wordt er dieper in gegaan op Value Stream Mapping. Wij willen u inspireren met een klantcase waarin het transitieprogramma en Scrum door middel van praktijk voorbeelden worden toegelicht. Daarnaast zijn er voldoende netwerkmomenten met collega’s van andere bedrijven en kan er op een informele manier kennis uitgewisseld worden.

Programma

12:15 – 13:00: Ontvangst met lunch
13:00 – 13:20: Welkom en introductie
13:20 – 13:45: Visie Business Consultancy Ideo
Patrick van de Kamp – Adjunct-Directeur Ideo. Business en IT spreken steeds beter dezelfde taal. Nog meer focus op businesswaarde kan worden gecreëerd door als organisatie gebruik te maken van een aantal methoden en hulpmiddelen.
13:45 – 14:00: Pauze
14:00 – 14:45: Klantcase
Peter Turien – Managing Consultant. Binnen veel organisaties zijn de IT development teams op basis van Agile en SCRUM gaan werken. Het succes is vaak groot en legt direct een ander probleem bloot: het voortbrengingsproces en de governance binnen de meeste organisaties zijn volledig afgestemd op waterval projecten. Om echt succesvol te zijn is het daarom nodig om de hele organisatie Agile te laten werken en het hele veranderingsproces van idee tot opgeleverd product op dezelfde manier aan te pakken. Om dit te bereiken is een transitie nodig. Het liefst een transitie waarbij de organisatie verandert terwijl het opleveren van nieuwe producten gewoon door gaat. Hier is een transitie voor nodig. Hoe ik deze transitie bij een aantal partijen heb aangepakt en welke reis we als programma en veranderingsorganisatie hebben gemaakt wil ik graag met u delen.
14:45 – 15:45: Rondleiding – Pauze
15:45 – 16:10: Value Stream Mapping toepassen voor procesverbeteringen
Maarten Buiter – Lead consultant Ideo. Haal al uw verspillingen uit uw Business Proces en focus op het geen wat waarde toevoegt in uw proces. De Value Stream Mapping stelt u instaat om dit middels een interactief traject te realiseren.
16:10 – 16:35: Wat maakt een goede Business Case?
Rob Bertrams – Managing Consultant Ideo. In de dagelijkse praktijk merken we dat de Business soms teleurgesteld is over het resultaat van een project met een zware IT component. Daar kunnen meerdere factoren aan ten grondslag liggen. Eén van de oorzaken is het ontbreken van een solide Business Case. “Een Business Case opstellen kost tijd en geld, waarom zou je dit dan willen?” “De rendementen zijn toch subjectief… Lekker weglaten dan maar!?” In ons dagelijkse leven maken we onbewust en doorlopend kleine Business Cases en dat gaat ons prima af. Waarom is het dan zo moeilijk om een goede Business Case op te stellen én bij te stellen voor ons project? Tijdens deze sessie zoomen we in op het nut van de Business Case en de waarde die we eraan moeten hechten.
16:35 – ±17:00: Netwerkborrel

Locatie

Een indrukwekkende locatie, het sluitstuk van de Deltawerken.  Afb locatie
Maeslantkering – Het Keringshuis
Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
Tel. 088-7970630
www.keringhuis.nl

 

 

Aanmelden

Deelname aan het Ideo Management Event is gratis.
Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Klik dan op onderstaande link om u aan te melden.

Aanmelden

Let op! Aanmelden kan tot 2 juni a.s.
De aanmelding is niet vrijblijvend, wij rekenen op uw komst.