Menu

Gedurende de afgelopen 12 jaar heeft Ideo op basis van ervaringen bij klanten veel grote, maar ook kleinere uitbreidingen op MRS gemaakt. Omdat de kleinere uitbreidingen vaak weinig aandacht krijgen, wordt een aantal van deze uitbreidingen in dit artikel gebundeld en toegelicht. Doordat sommige door Ideo geïntroduceerde functionaliteiten uiteindelijk zijn opgenomen in het standaard SAP MRS product, kan worden gesteld dat Ideo zijn tijd op het gebied van planning in SAP ver vooruit is.
In dit artikel benoemen we 8 kleinere MRS-verbeteringen. Ze zullen per stuk in een aantal regels worden toegelicht. Indien er meer informatie over een bepaalde functionaliteit gewenst is, kan dit vrijblijvend op aanvraag bij Ideo verkregen worden.

Over het geheel genomen hebben de MRS-verbeteringen een aantal overeenkomsten. Zowel planners, monteurs, teamleiders als HR-medewerkers werken sneller en efficiënter met de wijzigingen. Daarnaast is er een grotere toegankelijkheid van data en zijn er minder “klikken tussen transacties”. Een ander voordeel is dat er meer overzicht is voor planners, teamleiders en monteurs. Dit zorgt mede voor minder fouten in het dagelijkse proces en een lagere beheerlast voor de gehele organisatie.

  • DATA+ Uitgebreide informatie is direct beschikbaar vanuit de werklijst. Dit kan bijvoorbeeld extra informatie van de order, operatie, melding of het technisch object zijn.
  •  GUI+ Geavanceerde en geoptimaliseerde userinterface voor de planner. De gebruiker kan een aangepaste omschrijving en tooltip voor zowel inzetten als tijdstoewijzingen in het MRS-planbord zien.
  • NAME+ Gepersonaliseerde namen zichtbaar maken binnen MRS. Zelf bepalen welke namen en voorvoegsels van een resource binnen MRS worden getoond.
  • TS+ Tijdstoewijzingen kunnen eenvoudiger worden beheerd. Overzicht, onderhoud en massabeheer van tijdstoewijzingen is mogelijk voor de eindgebruiker c.q. planner.
  • HR+ Directe doorgifte van HR aan- en afwezigheden naar MRS. Geen aparte HR-doorgifte meer aan het einde van de dag. De actuele HR-situatie is direct zichtbaar in MRS.
  • MAIL+ De ingeplande tijdslijn wordt beschikbaar gemaakt in de Microsoft Outlook Agenda van de monteur.
  • Hyperlink ordernummer – Direct navigeren van de takenbak naar orders die worden ingepland, zonder extra muisklik.
  • Verantwoordelijke op operatieheader – De medewerker is direct zichtbaar op de operatie van de order. Hierdoor wordt de toewijzing overzichtelijker, en de integratie met bijvoorbeeld een mobiele oplossing eenvoudiger.

Is uw interesse gewekt en verwacht u dat (een selectie van) deze add-ons een meerwaarde kunnen leveren binnen uw organisatie? Of wilt u meer informatie over een specifieke uitbreiding om te zien wat dit voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Ideo en vraag naar de mogelijkheden.