Menu
Logo Ideo

Efficiëntie en effectiviteit worden steeds belangrijker in Asset Management. Enerzijds omdat er een steeds hogere productie van productielijnen wordt verwacht, waardoor gewenste en ongewenste stilstand geminimaliseerd dient te worden. Anderzijds is het steeds moeilijker om aan gekwalificeerd personeel te komen. Dit komt door een krappe arbeidsmarkt en onvoldoende aanwas van technisch geschoold personeel. Dit laatste is geen nieuws, maar wel aanleiding om nieuwe werkmethodieken te hanteren.

Lees hieronder het volledige artikel in het VAM Magazine, Vakblad Asset Management – NVDO