Menu
Logo Ideo

Samsung

Ook leverancier Samsung is enthousiast over de oplossing die Ideo neer zet bij Mammoet en maakte er een mooie video van.

Mammoet stap over op nieuwe kraan-app.

Het succes van de Mammoet Task Application (MTA) bleek meteen de dag na de uitrol. De ondersteuning van onze ICT-supportorganisatie beperkte zich tot password resets.

,zo schetst John Helmink, Senior Business Analyst bij Mammoet, de ingebruikname van de nieuwe app Mammoet Task Application (MTA).

Operationele medewerkers ontvangen via de MTA hun opdrachten, werken opdrachtgegevens bij, laten de klant na voltooiing van de opdracht een handtekening zetten en meten de tevredenheid over de geleverde dienst. De klant krijgt hiervan meteen een bevestiging en het proces van financiële afhandeling wordt gestart.

Een belangrijk verschil is dat de app nu ook offline werkt en dat is handig, want Mammoet opereert dikwijls in afgelegen gebieden waar geen netwerk beschikbaar issen gekoppeld

Lees het volledige verhaal in het VNSG Magazine