Menu
Logo Ideo

Lange tijd was het vooral een ERP systeem, waarmee bedrijven hun bedrijfsprocessen ondersteunden. De zogenaamde alles-in-1 softwarepakketten, zodat alles ‘perfect’ op elkaar afgestemd was, vormen nog steeds de basis voor veel bedrijven.

Men bouwde liever geen interfaces naar andere applicaties, want deze zouden foutgevoelig en kostbaar qua bouw en beheer zijn. Het beheer van data in verschillende applicaties was een uitdaging voor zowel IT als business. De verschillende formaten, dubbele data, ontbrekende data en foutieve data vormden namelijk de achilleshiel voor interfaces.

Intussen is het voor veel bedrijven de normaalste zaak van de wereld om, binnen het IT-landschap, met verschillende softwaresystemen en applicaties te werken. En gelukkig vormen interfaces ook niet meer de zwakste schakel. Sterker nog, het werken met verschillende systemen, waarbij men de best passende applicatie voor de bijbehorende bedrijfsprocessen kiest, biedt de nodige voordelen.

SAP zelf spreekt al van de Bi-Modal Architecture, waarbij ze een ‘Digital Core’ en bijbehorende ‘Digital Innovation Systems’ onderscheiden.

De core is hier een robuuste en stabiele basis, bijvoorbeeld een ERP systeem. Daaromheen vormen zich diverse innovatieve applicaties, die zich kenmerken door flexibiliteit, differentiatie en maximale business waarde. In tegenstelling tot de klassieke ERP systemen, kunnen deze applicaties snel en voor specifieke markttoepassingen geïmplementeerd worden.

Bij een aantal van onze klanten heeft Ideo een dergelijke architectuur reeds toegepast. Zo zetten we Mendix in voor de ontwikkeling van een mobiele applicatie, waarmee medewerkers het ontvangst van een equipment kunnen registreren. In een korte tijd wordt een optimale applicatie ontwikkeld die op de gebruiker en het proces is afgestemd. Deze applicatie is aan SAP gekoppeld. Het betreft hier een ‘kleine’ en relatief eenvoudige applicatie, die een enkel en specifiek bedrijfsproces ondersteunt.

Een ander voorbeeld is de koppeling van ServiceMax met SAP. Een cloud applicatie wordt hierbij gekoppeld met een ERP systeem, waar de front office service processen door ServiceMax worden ondersteund en de logistieke en financiële back office processen door SAP.
Met behulp van SAP PO (Process Orchestration) is een interface tussen de beide system ontworpen. Workorders worden in ServiceMax aangemaakt, voorbereid en ingepland. Intussen worden er in SAP bijbehorende Serviceorders aangemaakt. Na gereedmelding in ServiceMax worden de uren vanuit ServiceMax naar SAP verstuurd en kan in SAP de facturatie van de Serviceorder plaatsvinden.

Dit laatste voorbeeld laat zien dat standaard logistieke en financiële processen door best practices in een ERP systeem ondersteund worden. De branche specifieke service processen worden in dit geval ondersteund door een innovatieve cloud applicatie. Hiermee kan de betreffende klant agile inspringen op veranderingen in zijn branche en daarmee optimaal zijn business ondersteunen.