Menu
Logo Ideo

Wanneer er afwijkingen in de normale dienstroosters van monteurs ontstaan (zoals verlof, vergadering of een teamdag), dan willen planners dit inzichtelijk kunnen maken in de planning. Tijdtoewijzingen in MRS zijn bedoeld om bijzondere afwijkingen op een eenvoudige manier weer te geven in de planning. In dit artikel zullen tips over tijdtoewijzingen in MRS besproken worden. Hoe er gemakkelijk tijdtoewijzingen kunnen worden aangemaakt, hoe deze snel kunnen worden gekopieerd en hoe ze ook periodiek zijn aan te maken.

Whitepaper Tips & Tricks SAP MRS