Menu

In Nederland hebben momenteel zo’n 1.582.000 mensen een technisch beroep.Ten opzichte van 2013 is dit aantal met 13,4 % gestegen. Een aanzienlijke stijging dus. Als we de technische beroepen in een drietal categorieën verdelen; (1) Technische ambachten, (2) Overige en (3) ICT, dan zien we vooral bij die laatste twee deze stijging terug. Kijken we naar de belangrijkste trends van de technische arbeidsmarkt op dit moment, dan zien we daar een tweetal ontwikkelingen die ook voor de onderhoudswereld interessant zijn, namelijk automatisering en platformarbeid.

Lees het hele artikel in VAM (NVDO-Vakblad Asset Management)