Menu

Veilig werken binnen de onderhoudswereld is een standaard die een vanzelfsprekendheid is geworden, maar de Coronacrisis zorgde voor een kink in de kabel. Als je een half jaar geleden vroeg: “Wat betekent veilig werken voor jou?” dan somde de gemiddelde medewerker het verstrekken van werkvergunningen, beschermende kleding en hulpmiddelen, brandkranen, vluchtroutes, noodnummers, etc. op. Dat veilig werken zo belangrijk is, wordt duidelijk doordat bedrijven wereldwijd hun ‘aantal dagen zonder ongevallen’ nog steeds delen op matrixborden bij de ingang van het terrein. Het moet de aandacht vestigen op dit belangrijke en vanzelfsprekende aspect en alle betrokkenen hierop alert maken en houden.

Alle zichzelf serieus nemende onderhoudsafdelingen en alle service verlenende bedrijven zorgen er dus ten alle tijden voor dat hun medewerkers veilig (kunnen) werken. Maar het feit dat iemand ziek is en anderen kan besmetten en daardoor niet op een locatie met anderen mag werken, zal niet direct als een risicofactor opgekomen zijn. En dat is juist nu zeer actueel.

Lees het artikel in VAM  (NVDO, Vakblad Asset Management)