Menu

Een succesvol jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar zal de Themadag bestaan uit een dagvullend programma met diverse onderwerpen op het gebied van EAM.

Ideo is als SAP Recognised Expertise Partner voor Enterprise Asset Management natuurlijk aanwezig op deze Themadag met een stand om kennis met u te delen.
Het programma zal bestaan uit plenaire sessies, ervaringen door gebruikers en expertise sessies. Zo wordt er door Ideo een interessante sessie gehouden over HANA controlled bierbrouwen en S/4HANA Asset Management. Hoe brouw je ambachtelijk bier met IoT en S/4HANA? Verder zal Drinkwaterbedrijf Vitens haar ervaringen delen op het gebied van mobiele inspecties. U krijgt hier handvatten voor een succesvolle implementatie van een mobiliteitsoplossing binnen een kritiek bedrijfsproces.

Ideo sessie

Bierbrouwerij ‘Goesting’ maakt voor het constant houden van de temperatuur tijdens de vergisting gebruik van sensoren die meetresultaten laten zien in S/4HANA. Op basis van deze gegevens heeft de procesoperator inzicht in het gistingsproces zodat dit beter gereguleerd kan worden. In deze sessie komt u niet alleen te weten wat er nodig is om lekker bier te brouwen, maar ziet u ook hoe IoT en onderhoud in S/4HANA helpen om te komen tot het perfecte biertje!

Waarom is deze sessie interessant om aan deel te nemen?

U wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in S/4HANA op het gebied van EAM.
Wat wil je dat deelnemers meekrijgen uit deze sessie?

Tijdens de netwerkborrel wilt u doorpraten over het perfecte biertje en weet u wat S/4HANA op het gebied van Asset Management te bieden heeft.

Voor wie is de sessie interessant?

Iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van IoT en EAM binnen S/4HANA.

Klantverhaal Vitens

Mobiele inspecties zorgen voor de hoogste drinkwaterkwaliteit

De waterkwaliteit moet voldoen aan de strenge normen die in Nederland gelden voor drinkwater. Vitens gaat daarin nog een stap verder en legt zichzelf op veel vlakken een nog strengere normering op. Het drinkwater van Vitens is dan ook van uitstekende kwaliteit, die door een ingenieus inspectieproces bewaakt wordt. Het Vitens laboratorium is een van de grootste en meest geavanceerde drinkwaterlaboratoria van Europa. De inspecteur ontvangt binnen dit vernieuwde proces een optimale route via werkopdrachten op zijn smartphone. De routes worden volledig automatisch bepaald en geoptimaliseerd door het planningsysteem ClickSchedule. Bij de bemonstering is het van belang om snel een grote hoeveelheid flessen aan de werkopdracht te kunnen koppelen via het scannen van barcodes. De resultaten van de veldanalyses worden ook op de smartphone ingevuld en gesynchroniseerd met het SAP-systeem.

Jaarlijks worden er meer dan 100.000 monsters genomen en ongeveer 300.000 flessen gevuld. Het aantal veldanalyses per dag bedraagt 600 op meer dan 2.300 verschillende monsterpunten.

Waarom is deze sessie interessant om aan deel te nemen?

De deelnemer krijgt informatie over de implementatie van een vernieuwd mobiel inspectieproces. Daarbij wordt ingegaan op het project, de gemaakte keuzes, de gekozen oplossingen en het uiteindelijke resultaat.

Wat wil je dat deelnemers meekrijgen uit deze sessie?

Handvatten voor een succesvolle implementatie van een mobiliteitsoplossing binnen een kritiek bedrijfsproces.

Voor wie is de sessie interessant?

Iedereen met specifieke interesse in mobiele oplossingen voor kritieke bedrijfsprocessen en het optimaal en automatisch plannen door middel van ClickSchedule.

Meer informatie over de VNSG Themadag EAM