Menu
Logo Ideo

In dit artikel over AIN wordt dieper ingegaan op het netwerk en de waarde die dit platform oplevert voor de business. Achtereenvolgens worden het netwerk, de informatieveiligheid, en de Invitee user behandeld. Voor deze stukken wordt er wel vanuit gegaan dat het bekend is wat AIN inhoudt. Als een opfrissing nodig is over AIN, lees dan de volgende blog.

Grofweg zijn er drie partijen die aan elkaar verbonden worden via AIN. Dit zijn de producent, de operator en een derde (vierde of vijfde, etc) partij die een service verleend. Centraal in de koppeling staat het equipment. In de volgende situatieschets worden de drie partijen met hun rol beschreven.

Producent

Een producent maakt een model van het product dat deze verkoopt. Stel dat het een lift is. De producent voegt aan het model product specifieke kenmerken toe zoals attributen, instructies, failure modes en spare parts. Op basis van een digitaal model kan de producent een equipment maken. Dit equipment is een digital twin en representeert een fysiek product.

Operator

Zodra een operator het equipment aanschaft, kan er een koppeling plaatsvinden in AIN. Zodra het equipment zowel fysiek als digitaal overgedragen is, heeft de operator alle informatie beschikbaar die de producent toegevoegd heeft aan het equipment. Als de producent later nog updates uitvoert op het model, bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuwe instructie, dan komt deze informatie automatisch bij het equipment van de operator terecht. De operator heeft dus altijd up-to-date informatie beschikbaar. De operator kan installatie data toevoegen aan het equipment.

Service provider

Een operator heeft een derde partij in dienst om de lift te onderhouden. Deze partij is ook gekoppeld aan het netwerk en heeft daardoor alle instructie informatie met de bijbehorende spare parts beschikbaar. Ook als er een notificatie of een onderhoudsorder aangemaakt wordt, is deze informatie beschikbaar voor de service provider. De service provider kan precies zien wat benodigd is, en kan indien gewenst sensor data updaten of instructies aanpassen.

Doordat de partijen via het netwerk met elkaar verbonden zijn, heeft iedere actor toegang tot de juiste informatie. Iedere actor beheert ook een ander deel van de informatie. Op het moment dat één van de partijen besluit informatie te updaten, wordt deze direct beschikbaar gesteld aan iedere gebruiker die gekoppeld is aan dat equipment en geautoriseerd is voor dit type informatie.

Informatiebeheer en veiligheid

Het tweede deel van de AIN cyclus zal zich focussen op informatie veiligheid. Het is een veelvoorkomende vraag, wie heeft er nu allemaal toegang tot de informatie en waarom zou ik überhaupt mijn informatie willen delen? In dit deel komen beide vragen aan bod.

Informatie veiligheid

Voor het delen van informatie is het van belang om te bepalen wat er met wie gedeeld wordt en welke rechten daarbij verleend worden. Binnen AIN wordt dit gereguleerd door per equipment relaties te definiëren. Hierdoor kan per gekoppeld document besloten worden of deze in aanmerking komt om gedeeld te worden met de derde partij en of deze derde partij lees of schrijf rechten dient te hebben. Op die manier heeft iedere actor precies de data die nodig is en kan iedere actor het juiste deel van de data optimaliseren.

Voor een service provider kan het bijvoorbeeld gewenst zijn om geen toegang te hebben tot contractinformatie, enkel lees rechten te krijgen op indicator data (=meetresultaten) en schrijf rechten op de bestaande werk instructies.

Waarom informatie delen?

In het huidige landschap verschuift de concurrentie van bedrijven onderling steeds meer naar een concurrentie tussen verschillende ketens. Deze verschuiving van de concurrentiepositie heeft tot gevolg dat supply chains beter moeten samenwerken om gezamenlijk tot lagere kosten of tot een beter eindproduct te komen. Met AIN wordt eigenlijk op beide punten ingegaan. Er worden kosten bespaard door minder administratieve lasten en een efficiënter onderhoudsproces. Ook wordt het equipment verbeterd door terugkoppeling vanuit de operator naar de producent. De producent kan zo het equipment gerichter verbeteren en zodoende wordt de kwaliteit van het werk van de operator verbeterd. Het is een win-win situatie en dit leidt uiteindelijk tot lagere kosten en een hogere kwaliteit van het eindproduct.

Samengevat kan gesteld worden dat de voordelen van het delen van informatie op de lange termijn merkbaar wordt. Voor iedere partij in het netwerk is het nog altijd mogelijk om te besluiten bepaalde informatie niet te delen, of juist te beschermen tegen input van anderen. Op deze manier houdt iedere partij de touwtjes in handen.

Invitee account

In dit laatste deel van de in-depth AIN toelichting wordt er ingegaan op het Invitee account. De kracht van AIN is zo groot als het netwerk is. Als AIN in gebruik is, is het daarom ideaal wanneer zoveel mogelijk van je partners ook op het netwerk aangesloten zijn. Nu is het zo dat vaak niet iedere partner aangesloten is op het netwerk. Het Invitee account biedt hier een uitkomst.

Stel dat we een operator zijn met een AIN licentie. Onze externe onderhoudspartij is niet aangesloten op AIN. Het is handig om onze onderhoudspartij aan te laten sluiten op het AIN. Om te voorkomen dat leveranciers verplicht moeten worden om een licentie af te sluiten voor het netwerk, is het mogelijk om deze op basis van een Invitee account toe te voegen. Zo kan gebruik gemaakt worden van de snelle en volledige communicatie die AIN iedere partner in het netwerk biedt. De digital twins die aangemaakt zijn worden beschikbaar gesteld voor de Invitee, evenals de bijbehorende informatie.

Het Invitee account staat niet voor de volle 100% gelijk aan een licentie account. Waar een licentie houder zichzelf kan linken aan iedere andere licentiehouder werkt dat met een Invitee net iets anders. Een Invitee heeft slechts een 1 op 1 relatie met de partij die het account afgegeven heeft. Hierdoor is het voor de Invitee alleen mogelijk om met die partij informatie te delen. Daarnaast is het voor een Invitee niet mogelijk om een SAP ERP systeem te koppelen. Het invitee account is dus een verlengde van de licentiehouder. Dat biedt mogelijkheden, maar heeft ook limitaties.

Een Invitee account kan tevens gezien worden als een service naar klanten. De klant heeft een duidelijk overzicht van zijn assets. Dit kan als een concurrentievoordeel worden gezien. Voor externe service providers biedt het vooral mogelijkheden voor een efficiënter onderhoudsproces.

Het Invitee account kan met name gebruikt worden om het netwerk compleet te krijgen zonder dat iedere partij gedwongen wordt een AIN licentie af te sluiten. Dit maakt de toegang laagdrempelig en hierdoor wordt het netwerk vergroot.

Samenvatting

Met het Invitee account is het laatste punt behandeld van de driedelige nieuwsbrief serie. Het netwerk is verder toegelicht, de informatie veiligheid wordt aangestipt en het Invitee account is behandeld. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met Ideo opnemen.