Menu

Consultancy & Support

Ideo SAP consultants have extensive experience in the field of SAP Service and Asset Management. They guarantee a successful and efficient implementation. When standard SAP does not meet all your needs Ideo can offer a custom solution from a selection of specific products or with unique enhancements.

Our SAP consultants have extensive experience in the field of SAP Service and Asset Management. In addition, they have their own specific field of expertise, such as mobile, planning, document management or GIS.

More info

Business Consultancy

Onze Business Consultants zetten zich in voor verbeter- en veranderprojecten binnen uw organisatie. Wij hebben gefundeerde proceskennis van service en asset management om uw organisatie te adviseren, ondersteunen en begeleiden.

Verbeter- en veranderprojecten kunnen voortkomen uit een bedrijfsstrategie die bepaald is op tactisch niveau of door operationele doelstellingen. Wij besteden hierbij aandacht aan lange-termijn, jaarlijkse en operationele doelstellingen met meetbare indicatoren of een combinatie hiervan. Het “Wat willen wij bereiken?” is vaak helder, maar het “Hoe kunnen wij dat bereiken?” mag vaak scherper of ontbreekt nog. Het “Hoe” kan zich vertalen naar proces-aanpassingen of verbeteringen, maar kan ook resulteren in een ander proces ondersteunend tool. Hierin dient Business en IT dichter bij elkaar te worden gebracht. Iets wat noodzakelijk is om innovaties door te voeren, en dus belangrijk is voor de continuïteit van uw bedrijf.

Want to improve your service and maintenance processes in SAP?

We are happy to tell you more about the possibilities and added value of our products. Leave your details using the form below and we will contact you to discuss the possibilities.

Leave your details via the form and we will contact you to discuss the possibilities. Or contact us directly.