Menu

Verbeter- en veranderprojecten kunnen voortkomen uit een bedrijfsstrategie die bepaald is op tactisch niveau of door operationele doelstellingen. Wij besteden hierbij aandacht aan lange-termijn, jaarlijkse en operationele doelstellingen met meetbare indicatoren of een combinatie hiervan. Het “Wat willen wij bereiken?” is vaak helder, maar het “Hoe kunnen wij dat bereiken?” mag vaak scherper of ontbreekt nog. Het “Hoe” kan zich vertalen naar proces-aanpassingen of verbeteringen, maar kan ook resulteren in een ander proces ondersteunend tool. Hierin dient Business en IT dichter bij elkaar te worden gebracht. Iets wat noodzakelijk is om innovaties door te voeren, en dus belangrijk is voor de continuïteit van uw bedrijf.

Concreet kan dit betekenen dat uw organisatie binnen 5 jaar van reactief gepland onderhoud naar proactief predictief onderhoud wil en dit u dit in kleine behapbare stappen wilt behalen. Dit heeft een grote impact op de onderhouds- en daaraan gerelateerde processen, wat ook effect heeft op de toekomstige requirements voor proces ondersteunende tooling.

Een ander voorbeeld kan zijn dat het correctief onderhoudsproces van het melden tot aan de facturatie vereenvoudigd dient te worden, waardoor een engineer meer aandacht kan besteden aan zijn primaire werkzaamheden.

Het is belangrijk om gezamenlijk een vertrekpunt te bepalen. Het moet helder zijn waar het proces nu staat binnen uw organisatie, waar uw organisatie naartoe wil met het proces en hoe u dat wilt bereiken.

Wij vinden het belangrijk om niet direct in oplossingen en tools te denken, maar ook de tijd te nemen voor het proces, de requirements en de mensen. Dergelijke verbeter- en veranderprojecten brengen veel in beweging en verdienen de nodige aandacht en structuur. Een veel gebruikte methode is een brown-paper sessie (Value Stream Mapping). Hierin wordt een proces door middel van post-it’s uitgetekend door uw eigen mensen, waardoor betrokkenheid en nieuwe inzichten wordt gecreëerd.

Inzetten van Ideo Business Consultancy

Onze Business Consultants kunnen uw mensen ondersteunen, begeleiden en adviseren in verbeter- en veranderprojecten aan de start van een strategische doelstelling, bij een pakketselectie (als de requirements al helder zijn) en tijdens implementatie als vertegenwoordiging van de business. Uiteindelijk zal gemeten worden of en in hoeverre de Business Case behaald is. Wij kunnen u helpen in uw verbeter- en veranderproject met:

Voordelen

Door de genoemde methoden binnen uw bedrijf te adopteren, zullen de volgende voordelen merkbaar worden:

  • Hogere tevredenheid van de Business
  • Een optimale ondersteuning door IT
  • Cultuuromslag voor continue verbeteren
  • Resultaten van IT worden zichtbaar en kwantificeerbaar

Kunt u hulp gebruiken?

Staat uw bedrijf aan het begin van deze (naar onze mening onvermijdelijke) revolutie, of bent u al goed op weg en kunt u hulp gebruiken op dit vlak? Ideo ondersteunt u graag.

Start geen IT-project zonder een goede Business Case

In de dagelijkse praktijk merken we dat de business soms teleurgesteld is over het resultaat van een IT-project. Daar kunnen meerdere factoren aan ten grondslag liggen.

Een goede Business Case is het halve werk!