Over Nederlandse Gasunie

De Nederlandse Gasunie is gevestigd in Groningen. Zij zijn daar verantwoordelijk voor gastransport- en infrastuctuuractiviteiten.

Gas is een belangrijke energiebron in Noordwest Europa. Om gas veilig en betrouwbaar bij de eindverbruiker te krijgen, beschikken zij over een hoogwaardig gastransportnet. Dit net wordt door hun klanten gebruikt om gas door te laten transporteren richting eindverbruikers. Ook is een aantal klanten op het net aangesloten om zelf gas te verbruiken.

 

De uitdaging

Het bereiken van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid. En de optimalisatie, efficiëntie en kostenbesparing bij het inplannen van hun medewerkers.

De hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid bij het inplannen van hun medewerkers.

Gekozen oplossing

De succesvolle koppeling van MRS met eigen buitendienst oplossing. SAP eigen product dat naadloos integreert bij het werkorderproces in SAP ERP en bij onze plannings- en informatiebehoefte.

 

Resultaat/voordeel

  • De hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid