Menu

Voor asset intensieve bedrijven staat procesbeheersing en het houden van tevreden klanten centraal. Hierbij is het cruciaal om altijd en overal inzicht te hebben in de relevante informatie van een asset. Staan er nog upgrades te wachten? Waar kan ik de relevante werkinstructies vinden? Wat is de onderhoudshistorie van een asset? Welke SLA’s zijn er afgesproken? De Asset Lifecycle Management oplossing Asset360Manager geeft antwoord op deze vragen, van ‘design to service & decommission’, met een 360° view op een asset.

Design to service & decommission

Het ‘design to service’ proces is een repeterend proces waarin het asset centraal staat. Tijdens dit proces wordt een nieuwe asset ontworpen, geproduceerd, geïnstalleerd en in gebruik genomen door de klant. Vaak wordt er een servicecontract afgesproken voor het onderhoud van een asset. Regelmatig worden er upgrades geïnitieerd waardoor het proces zich opnieuw afspeelt, bij complexe assets soms zelfs nog tijdens de bouw van het asset (product fase). Uiteindelijk dient het asset uit gebruik genomen te worden tijdens de ‘decommission’ fase. De levensloop van de asset loopt hierbij op z’n eind.

Asset360Manager1

Fasen en rollen in het ‘design to service’ & ‘decommission’ proces

Tijdens alle fasen in het proces hebben verscheidene rollen baat bij de 360° view die deze Asset Lifecycle Management oplossing biedt.

Design fase

In de design fase staat de afdeling research & design (R&D) centraal. Een manufacturing engineer is vaak onderdeel van de afdeling R&D. Het ontwerpen van nieuwe producten en verbeteren van bestaande producten is de kerntaak van de manufacturing engineer.

In de design fase is het voor de maintenance engineer van belang om een ‘single source of truth’ te hebben van een asset. Wijzigingen op een asset dienen namelijk vanuit R&D te worden beheerd, inclusief het daarbij behorende versiebeheer. Daarnaast moet de feedback vanuit de productie en service fase geborgd worden. De Asset360Manager oplossing biedt hierbij de uitkomst.

Produce fase

Tijdens de produce fase worden componenten/modules van een asset geproduceerd. Een productie operator is verantwoordelijk voor het assembleren, repareren en testen van (sub-)modules. Helaas bevat de dagelijkse routine van een operator niet alleen de ‘happy flow’. Vaak moeten er ook nog storingen worden verholpen. Door deze storingen kan het behalen van de beoogde lead-times in gevaar komen.

Voor een operator is het van belang om overzicht te hebben in de onderhoudshistorie van een asset, upgrades en afwijkingen. Productiewerkzaamheden kunnen efficiënter worden uitgevoerd, omdat alle relevante informatie real-time voorhanden is in de Asset360Manager oplossing.

Deliver fase

Tijdens de deliver fase wordt een asset geleverd aan de klant. Hierbij is het natuurlijk van belang om inzicht te hebben in de logistieke informatie omtrent een asset. De uiteindelijke installatie van een asset wordt door een system install engineer uitgevoerd. Pas als de installatie en overdracht naar de klant is voltooid, kan de system install engineer naar zijn volgende klus. Een installatie moet zo vlotjes mogelijk verlopen.

Een efficiënte voorbereiding begint met het hebben van alle relevante informatie, zoals de bijbehorende werkinstructies. De onderhoudshistorie van een asset is noodzakelijk voor het snel kunnen oplossen van incidenten tijdens de installatie. Tot slot dienen alle relevante documenten beschikbaar te zijn voor een goede overdracht naar de klant en het service team. Met de Asset360Manager oplossing is al deze informatie gelukkig eenvoudig inzichtelijk.

Service fase

Vaak wordt er een servicecontract afgesloten met de klant voor de geleverde asset. Onderdeel van dit servicecontract zijn SLA’s (service-level-agreements). Een voorbeeld hiervan is een uptime van 95%. Uiteraard kan het voorkomen dat een asset tijdelijk niet beschikbaar is vanwege een breakdown. Daarnaast kan het voorkomen dat een asset geüpgraded dient te worden of er gepland onderhoud nodig is.

Een field engineer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit geplande en ongeplande onderhoud. Dit dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren, zodat de afgesproken SLA’s nagekomen kunnen worden. Hiervoor is het van groot belang om een volledig beeld van de onderhoudshistorie van een asset te hebben. Issues kunnen hierdoor sneller worden opgelost en de system downtime kan worden beperkt. Daarnaast ondersteunt het de field engineer in zijn voorbereiding van gepland onderhoud. Gelukkig is de onderhoudshistorie altijd real-time beschikbaar in de Asset360Manager oplossing.

Decommission fase

Tot slot wordt een asset in de decommission fase uit gebruik genomen. Voor een complexe asset kan dit een intensief proces zijn, wat veel tijd in beslag neemt. Alle informatie hiervoor is aanwezig in de Asset360Manager. Ook kan het zijn dat er bepaalde onderdelen herbruikbaar zijn en deze voor een andere asset ingezet kunnen worden. Hierdoor is het belangrijk om alle actuele informatie van een asset bij de hand te hebben. Iets wat de Asset360Manager oplossing mogelijk maakt.

Asset360Manager

Impressie Asset360Manager

 

Asset360Manager

Impressie Asset360Manager – detailgegevens

Samenvattend over de Asset360Manager:

Asset360Manager is dé Asset Lifecycle Management oplossing die:

  • Relevant is voor alle fases in het ‘design to service & decommission’ proces;
  • Relevante informatie eenvoudig inzichtelijk maakt;
  • Ondersteuning biedt aan alle werkzaamheden omtrent een asset;
  • Procesinformatie bevat, maar ook aanvullende informatie, zoals relevante documenten;
  • Real-time informatie biedt;
  • Relevante informatie toont per gebruiker.