Menu

Naast de vele uitbreidingen die gedaan zijn voor onderhoudsplannen, gaan we deze keer dieper in op twee andere nieuwe functionaliteiten uit SAP Enhancement Pack 8. Namelijk op het sluiten van afhankelijke objecten na het zetten van een verwijdermarkering op een functieplaats of equipment, en de uitbreidingen die gedaan zijn voor de massawijziging van meldingen, orders en/of operaties.

Als databeheerder heb je de belangrijke taak om de masterdata up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat de werkvoorbereider zijn tijd niet hoeft te verspillen aan meldingen of orders die niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Daarnaast zorg je ervoor dat de reliability  en maintenance engineers schone data hebben. Dit vormt de basis waarop zij hun analyses kunnen gaan doen.
De werkvoorbereider is druk bezig met data aan te vullen op openstaande meldingen en orders, zodat de monteur goed geïnformeerd op pad gestuurd kan worden.


Figuur 1: Rollen in onderhoudsproces

Miscommunicatie?

Voor een monteur is niets zo vervelend als ergens naar toe gestuurd te worden en dat dan op locatie blijkt dat je daar helemaal voor niets naar toe gereden bent. Het gevolg hiervan is dat de planner de wind van voren krijgt van de monteur. Want: ‘Hij had toch moeten weten dat er geen werk op die locatie was’. Echter, de planner heeft alleen de openstaande orders ingepland en helemaal niet gecontroleerd of dat het bijbehorende equipment nog wel bestond. Dus had hij dit wel kunnen voorzien?  Soortgelijke situaties komen wekelijks, zo niet dagelijks, voor op de werkvloer en kunnen voorkomen worden.

De verantwoordelijkheid om deze situatie te voorkomen ligt eigenlijk bij de databeheerder en de werkvoorbereider. Iets specifieker ligt dit aan de communicatie van de databeheerder naar de werkvoorbereider. De databeheerder is degene geweest die een nieuw equipment heeft aangemaakt en het andere equipment een verwijdermarkering heeft meegegeven. Vervolgens moet hij communiceren naar de werkvoorbereider dat hij voor een bepaald equipment een controle moet doen of hier nog openstaande meldingen of orders voor zijn. Daarbij zal hij voor alle afhankelijke objecten moeten nagaan of de masterdata verwijderd mag worden.

De werkvoorbereider heeft in dit geval verzuimd om (tijdig) de meldingen en orders die al aangemaakt waren, te beoordelen of dat deze nog uitgevoerd moesten worden. Daardoor is de monteur uiteindelijk voor niets naar het adres gereden. Ergens in de communicatie tussen de databeheerder en werkvoorbereider is er dus iets fout gegaan.

Het sluiten van afhankelijke objecten na het zetten van een verwijdermarkering op een functieplaats of equipment

Vanaf SAP Enhancement Pack 8 is het mogelijk om alle afhankelijke objecten te sluiten wanneer je een verwijdermarkering zet op een functieplaats of equipment. De afhankelijke objecten die hiermee direct afgesloten kunnen worden, zijn de volgende:

  • Onderhoudsplannen;
  • Specifieke taaklijsten voor equipment of functieplaats;
  • Bill of Material van het equipment of functieplaats;
  • Lijst van incomplete meldingen en orders.

Het laatste wat je als databeheerder wilt, is dat zonder enige vorm van controle er allerlei masterdata gewijzigd wordt. Of dat je als werkvoorbereider tot de conclusie komt dat er ineens een hoop meldingen en orders zijn afgesloten.

Hier hoef je dan ook niet bang voor te zijn! Je kunt per status instellen of iets direct afgesloten wordt, of dat je hier iemand verantwoordelijk voor maakt om dit nog eens te reviewen. Door de juiste workflow activiteiten in te stellen, wordt het heel duidelijk wie welke acties moet ondernemen. Het probleem van de miscommunicatie wordt omzeild, doordat iedereen direct een bericht krijgt met alle acties die hij of zij moet uitvoeren.

Belangrijk is wel dat je vooraf bepaalt wie waarvoor verantwoordelijk wordt gemaakt in zulke gevallen. Je zou bijvoorbeeld de onderhoudsplannen, taaklijsten en BOM’s aan de databeheerder toe kunnen wijzen. In het geval van een nieuw equipment zou je bepaalde onderhoudsplannen of taaklijsten kunnen wijzigen zodat je deze voor het nieuwe equipment kunt gebruiken.
De lijst van meldingen en orders kun je toewijzen aan de werkvoorbereider. Deze kan dan bepalen of deze meldingen en/of orders nog uitgevoerd dienen te worden of dat deze definitief afgesloten mogen worden.

Massawijzigingen

Als werkvoorbereider zul je soms op een grotere schaal aanpassingen moeten maken in meldingen, orders en/of operaties. In IW28, IW38 of IW37n is dit een veelgebruikte functionaliteit die je veel tijd kan schelen. In een eerdere blog wordt stap voor stap beschreven hoe je zo’n massawijziging uitvoert. Helaas was het toen niet mogelijk om álle velden op grote schaal te wijzigen. In februari en augustus 2018 zijn er enkele nieuwe functionaliteiten bijgekomen voor de massa wijziging van de gebruikersstatus en Z-velden.

Mocht je naar aanleiding van deze blog meer informatie willen ontvangen over het gebruik van de verwijdermarkering en massawijzigingen in SAP, of wil je eens sparren over hoe je deze functionaliteit het best kunt benutten, dan kun je me bereiken via jelle.leenaerts@ideo-nl.com

SAP notes: 2499482, 2647857, 2753677, 2717577