Menu

“In control” zijn met asset management is belangrijk in het kader van de wetgeving om de “license-to-operate” te behouden en in het kader van de bedrijfsvoering om de juiste bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren.

De gemiddelde tijd die een onderhoudsmonteur bezig is met het verzamelen van informatie bedraagt tussen de 25% – 50% van de totale reparatietijd (bron:IDC 2018). Naast de bedrijfsmatige behoefte aan meer data is er ook nog een andere trend: met de huidige technische ontwikkelingen (zoals Internet-of-Things) neemt de hoeveelheid aan informatie exponentieel toe.

Optimaal asset- en service management draait om de ‘juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon!’

360 view op je assets

Waar in het verleden het service- en onderhoudsproces nog vaak procesgericht (per afdeling) werd ingericht, is het tegenwoordig best-practice om data-driven te werk te gaan. Dit houdt een transitie in van procesgericht denken naar Asset Central denken – 360 view.

SAP heeft hierin voorzien met haar Intelligent Asset Management (IAM) suite. Hierin is het asset zelf centraal geplaatst (Asset Central).

SAP Asset Central biedt bovendien de functionaliteit van overerfbare technische model-informatie, waarbij de fabrikantgegevens kunnen worden overgenomen door de equipments van de operators. Dit is functionaliteit die ECC en S/4 nu niet bieden en heeft grote voordelen in het beter kunnen onderhouden van de technische model-informatie in SAP.

iAM – Model

Een model is een abstracte weergave van een product. In een model kan de leverancier/producent de specificaties en onderhoudsgegevens aangeven voor dat product. Een equipment is een fysiek exemplaar van een model. Voor equipment met een referentie naar een model is de informatie uit het model direct beschikbaar in de 360 view van het equipment. Updates van een model hebben direct effect op alle equipments gekoppeld aan het betreffende model.

Naast de specificaties kunnen modellen ook service- en onderhoudsinstructies, aankondigingen, reserve onderdelen en documenten bevatten. Ook deze informatie is beschikbaar in de 360 view van een equipment.

Samenvattend

Goede asset informatie is van groot belang. Afhankelijk van de rol die iemand heeft, zal er andere informatie worden gevraagd. Hiervoor is een 360 view op het asset nodig. Dit wordt ondersteund door SAP Asset Central van de IAM suite. Tevens is deze informatie te delen en te onderhouden met afdelingen of bedrijven buiten de eigen organisatie (SAP AIN, zie eerdere blog).

 

Ontdek hoe Intelligent Asset Management uw bedrijf verder helpt?

Download whitepaper – iAM Predicting results