Menu

Een checklist is een effectief middel om te bepalen of onderhoud noodzakelijk is. Zeker zolang een technische asset nog geen onderdeel uitmaakt van het Internet-of-Things en dus niet is uitgerust met sensoren en actuatoren. De uitkomst van een checklist bepaalt óf en welke onderhoud nodig is aan de asset. SAP intelligent Asset Management ondersteunt op een eenvoudige wijze de mogelijkheid om controlelijsten op stellen en uit te voeren.

Iedereen is bekend met controlelijsten. Denk aan de controlelijst bij het uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan uw auto, de inspectie bij overdracht van een huurwoning of een veiligheidscontrole alvorens we beginnen te sleutelen aan een machine.

Het nadeel is dat controlelijsten vaak nog op papier worden ingevuld. Het resultaat dient dan later elektronisch beschikbaar te worden gemaakt of verdwijnt helaas op de grote stapel en is niet of lastig terug te vinden. En ook al zijn ze elektronisch in te vullen, dan zijn ze vaak losstaand. Terwijl  u graag een werkproces wilt starten en uitvoeren op basis van de bevindingen van de checklist. Kortom, allemaal extra werk en inefficiënt.

De mobiele werkers krijgen dus feedback of initiëren direct een vervolgactie. De resultaten van de controlelijsten worden gearchiveerd, maar zijn o.a. ook terug te vinden in het asset-dashboard.

De mobiele werkers krijgen dus feedback of initiëren direct een vervolgactie. De resultaten van de controlelijsten worden gearchiveerd, maar zijn o.a. ook terug te vinden in het asset-dashboard.

Dit is precies het voordeel dat SAP intelligent Asset Management (iAM) biedt. Door het invullen van de checklist leggen we informatie direct vast in het systeem om de juiste onderhoudsstrategie te bepalen. Daarmee is de checklist nog een extra Reliability Maintenance methode naast de andere methoden FMEA, RBI en RCM.

SAP iAM ondersteunt ook een geheel werkproces. De checklist wordt in het backend-systeem voorbereid. De medewerkers in het veld ontvangen de controlelijsten via hun mobiele device om in te vullen. De antwoorden op de vragen kunnen automatisch vervolgvragen of acties aanstoten.

Wilt u meer weten over iAM?

Lees over de top 5 uitdagingen in het digitale tijdperk

Download Whitepaper