Menu

Niet alles dat kapot gaat of kan gaan, hoeft direct te worden gemaakt. Het is heel afhankelijk van de kans dat het kapot gaat, of van de impact van het kapot gaan. Vergelijk het bijvoorbeeld met auto’s en veiligheid: de kans dat je met de auto over de kop rolt, is niet erg groot. Maar als het gebeurt, moet de kooi sterk genoeg zijn. Daarentegen als de uitlaat afbreekt, is de consequentie niet erg groot. In principe zou je best nog wel kunnen doorrijden, mits oom agent het zou toelaten. De combinatie kans en impact is bepalend.

De betrouwbaarheid van technische assets staat centraal in een organisatie. De consequentie en de frequentie van het uitvallen van zo’n asset bepaalt hoeveel aandacht en geld je wilt spenderen aan het onderhoud. Bijvoorbeeld de enige pomp binnen een productlijn die vol continu (24/7) moet draaien, is belangrijker, dan een pomp die dubbel is uitgevoerd.

Onderhoud wordt gedefinieerd als het in stand houden of terug brengen van de staat van onze assets zodat de functies intact blijven. Echter, de factoren tijd en geld spelen een belangrijke rol in de wijze waarop je dat doet. Met andere woorden: welke onderhoudsstrategie moeten we nu toepassen?

Er zijn diverse methodieken om onderhoudsstrategieën te bepalen. Eén van de bekendste is Reliabilty Centered Maintenance (RCM) en wordt ondersteund in de module Asset Strategy and Performance Management (ASPM) van de SAP Intelligent Asset Management suite. Bij het uitvoeren van een RCM analyse doorlopen we op een gestructureerde wijze zeven vragen. Het resultaat is een set aan onderhoudstaken die we later middels een onderhoudsplan implementeren.

  • Wat zijn de functies en eisen van de technische asset in de huidige operationele context?
  • Op welke manier kan de asset falen bij het vervullen van zijn functie?
  • Wat is de faalwijzen van een functionele storing?
  • Wat is de oorzaak van de faalwijze?
  • Wat zijn de consequenties als een faalwijze optreedt?
  • Wat kan er worden gedaan om een storing te voorspellen of te voorkomen?
  • Wat dient er te worden gedaan wanneer er geen geschikte proactieve taak kan worden gevonden?

Hierna staat een afbeelding van de wijze waarop deze eerste vijf stappen in SAP Intelligent Asset Management met een RCM assessment worden doorlopen.  Voordat een RCM assessment kan worden uitgevoerd, moet een template worden aangemaakt. In deze template leggen we een aantal basisinstellingen vast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rollen die deel uit maken van het analyseteam. Het is mogelijk om meerdere templates aan te maken, bijvoorbeeld voor iedere onderhoudsplant één.

Om te bepalen of een faalwijze kritisch is, kan per faalwijze of gevolg een risicomatrix worden ingevuld. De te gebruiken risicomatrix is naar behoefte te configureren. Per dimensie (bijvoorbeeld veiligheid of milieu) wordt de kans en het effect van falen aangegeven. Het berekende risicogetal wordt per gevolg weergegeven. Het risico kan ook in een financiële waarde worden uitgedrukt.

Om een storing te voorkomen, te voorspellen of op te lossen (stap 6 en 7 in de RCM assessment) wordt een beslisdiagram doorlopen. Dit is een vraag- en antwoordspel om tot de juiste onderhoudsmaatregelen te komen. Verschillende beslisboomvarianten worden ondersteund.

Tenslotte wordt aan de hand van de voorgestelde onderhoudsstrategie een aanbeveling aangemaakt. Deze aanbeveling kan direct of in een later stadium aan een instructie worden gekoppeld. Instructies bevatten de detailstappen voor de uitvoering van het onderhoud. In SAP EAM is dit de taaklijst van een onderhoudsplan.

Kortom, met behulp van RCM analyses kan op een verantwoorde wijze een keuze voor een onderhoudsstrategie worden gemaakt. SAP Intelligent Asset Management ondersteunt deze analyses op een geïntegreerde wijze.

Wilt u meer weten over iAM?

Lees over de top 5 uitdagingen in het digitale tijdperk

Download Whitepaper