Menu

Als marktleider in de semiconductor industrie, heeft ASML voor de verwerking van de binnenkomende facturen gekozen voor XFT Invoice Manager,  een oplossing voor het efficiënt en accuraat verwerken van de binnenkomende facturen. Samen met ASML heeft Ideo deze oplossing succesvol geïmplementeerd in 4 maanden tijd.

Chipmachine fabrikant ASML uit Veldhoven is per eind januari live gegaan met XFT Invoice Manager. Met deze oplossing verwerkt ASML eenvoudig de facturen van een van de vestigingen uit de Verenigde Staten. De Invoice Manager zorgt ervoor dat binnenkomende facturen automatisch in SAP geboekt worden. Indien er afwijkingen geconstateerd zijn, worden er volledig automatische workflows gestart voor de juiste verantwoordelijken. Ideo is trots om bij de succesvolle realisatie van de Invoice Manager bij de multinational ASML betrokken te zijn.

ASML & Invoice Manager

Na een succesvolle Proof of Concept van de XFT Invoice Manager, had ASML besloten om deze binnenkomende factuurverwerkingsoplossing te gaan implementeren. De oplossing is in een klein projectteam binnen 4 maanden geïmplementeerd voor de factuurverwerking van een Amerikaanse vestiging van ASML. ASML is voornemens deze oplossing wereldwijd uit te rollen voor de andere vestigingen.

Binnenkomende Kanalen

De geïmplementeerde oplossing ondersteunt verschillende kanalen van binnenkomende facturen. Het eerste kanaal zijn facturen die door een externe partij worden gescand en digitaal worden aangeleverd. Een ander belangrijk kanaal zijn facturen die afkomstig zijn van de SAP Ariba applicatie. Leveranciers kunnen via deze Ariba applicatie facturen aanleveren aan ASML, welke door de Invoice Manager afgehandeld worden. Tenslotte is het ook mogelijk om (bij uitzondering) handmatig facturen aan te maken en deze vervolgens door de Invoice Manager applicatie te laten verwerken.

Efficiënter Werken

Met de implementatie van de XFT Invoice Manager oplossing, is het voor ASML mogelijk om een groot deel van de facturen automatisch te laten boeken. Dus zonder tussenkomst van personen, waardoor men efficiënter kan werken. Wanneer het systeem een afwijking vaststelt (bijv. in bedrag en/of hoeveelheden), wordt er automatisch een workflow gestart en word ter een bericht naar de verantwoordelijke(n) gestuurd. Door alleen in te grijpen in uitzonderingsgevallen, wordt veel kostbare tijd van de medewerkers bespaard.

Meer Weten?

Kijk op onze site voor een verdere uitleg over ”Slim inkoopfacturen matchen” of neem contact op met Ideo.