“A trap is only a trap if you don’t know about it. If you know about it, it’s a challenge.” ― China Miéville

Waarschijnlijk kun je je in dit citaat zeker vinden. Want iedere leider binnen de C-suite komt ze tegen. Valkuilen als het echt tegenzit en uitdagingen als het vizier gelukkig op scherp stond. Eén van de pilaren om een bedrijf draaiende te houden is een goed beheerd assetportfolio. Vandaag de dag is een bedrijfsvoering praktisch onmogelijk zonder goede middelen. De rol van een assetmanager is daarom belangrijk en onmisbaar. De uitdagingen die de assetmanager tegenkomt laten we hier de revue passeren.

1. Invloed van tijd en maatschappij

De meeste assets binnen Nederland zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Het doel was toen om de maatschappij weer zo snel mogelijk op de rails te krijgen. Daarna hebben we een periode gehad waarin het accent op kostenefficiëntie lag. Methodes zoals TPM en lean-manufacturing kwamen op. De laatste decennia staan in het teken van vernieuwing. In eerste instantie van vernieuwing van assets omdat de oude assets bijna end-of-life waren. Maar nu ook vernieuwing van de workforce: de schaarste van technisch personeel moet worden opgevangen door nieuwe manieren van werken. Daarnaast vindt er een digitalisering van assets plaats. Tenslotte zien we dat er een aantal maatschappelijke veranderingen zijn die impact hebben op assets: de energietransitie, klimaatveranderingen en duurzaamheid.

2. Hoeveelheid en diversiteit assets

Een andere uitdaging is dat de assetmanager dient te kunnen omgaan met de diversiteit in en de grote hoeveelheid van assets. Een bedrijf heeft veel assets in absolute zin maar ook in financiële waarde. Deze assets variëren van heftruck tot productie-installatie en tot gebouw. Allemaal nodig om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Elk type asset kent een andere levenscyclus. Zelfs binnen een asset kunnen er onderdelen zijn die een afwijkende cyclus hebben. Assetbeheer moet er zorg voor dragen dat assets of onderdelen daarvan blijven werken en in controle zijn. Wanneer wordt wat vervangen of vernieuwd?

3. Generaties stakeholders

De betrokken organisatie rondom de assets is sterk wisselend. Assets kunnen een lange levensduur hebben waardoor er verschillende generaties betrokken zijn bij het beheer. De groep van stakeholders varieert in de loop der tijd. Naast veranderende belangen buiten het bedrijf, kunnen ook de belangen binnen het bedrijf wijzigen. We zien bijvoorbeeld soms dat bij binnenkomst van een nieuwe CEO, de koers wordt gewijzigd.

4. Veroudering van assets

De veroudering van de assets is binnen Nederland een groot issue en het is goed om daar nog eens apart bij stil te staan. De financiële crisis van 2007 heeft een extra negatief effect gehad; assets zijn erdoor niet tijdig vervangen. Dit betekent dat de levensduur van assets moet worden verlengd door bijvoorbeeld verbeterde onderhoudsprogramma’s en betere voorspellingen van slijtage.

5. Organisatorische verandermanagement

De assetmanager wordt dus uitgedaagd om stappen te maken, maar structureel veranderen is soms lastig. De cultuur en organisatie blijken vaak het struikelblok. Mensen vinden het namelijk moeilijk om te veranderen. En dat heeft in veel gevallen dezelfde achtergrond. Zo is er vaak geen geloof in nieuwe methodes zoals bijvoorbeeld assetperformancemanagement. Of er is een gebrek aan expertise binnen de organisatie. Of assetinformatie is niet afdoende aanwezig of wordt gedeeld. Afdelingen opereren als eilandjes waardoor er geen integrale kennis aanwezig is. De juiste tools en informatiesystemen zijn nog niet aanwezig.

Kortom, genoeg uitdagingen voor de assetmanager. En des te meer redenen voor de CEO om hierbij betrokken te worden en ondersteuning te bieden.

Omarm de uitdaging voor de vraag van morgen

Ga jouw uitdagingen aan. Meer weten over hoe onze mensen je hierbij kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze mensen denken graag met je mee.