Wil je jouw asset informatie nog completer maken? In de huidige wereld worden assets steeds “slimmer” en staat informatie erover op verschillende systemen, waardoor het lastig is om een compleet beeld van het asset te krijgen. Met de mogelijkheden van het Asset Life Cycle dossier behoort dat tot het verleden.

Of het nu de leverancier is die informatie over jow asset heeft, of dat het asset zelf via IoT data ontsluit, het is van belang om al deze informatie centraal beschikbaar te hebben tijdens het uitvoeren van bedrijfsprocessen. En zeker bij het uitvoeren van onderhoud is deze informatie cruciaal.

Hiervoor biedt het Asset Life Cycle dossier mogelijkheden in deze data te integreren, zodat alle relevante informatie centraal en makkelijk toegankelijk is. Wel zo veilig.

Hoe we dit mogelijk maken? Lees snel verder!

Externe Informatie in Asset Life Cycle Dossier

Het Asset Life Cycle dossier is een ’levend’ dossier waarin automatisch informatie wordt onderhouden. Informatie die aan een asset zoals functieplaats of equipement is gekoppeld.

Het Asset Life Cycle dossier bevat informatie gedurende de hele levenscyclus van een asset (Design to Decommission). Daarom is de informatie in zo’n dossier heel divers. Vaak wordt er bij de term ‘dossier’ aan opslag van documenten gedacht. Echter bevat het Asset Life Cycle dossier meer dan alleen documenten. Denk aan relaties met meldingen, orders en goederenbewegingen, maar ook aan dynamische vragen- of taaklijsten, URL’s en externe informatie. Bij externe informatie kun je denken aan gegevens uit proces ondersteunende systemen binnen én buiten jouw organisatie. Een voorbeeld hiervan is het SAP Asset Intelligence Network.

Interne & externe informatie in één oogopslag

Wanneer externe informatie wordt opgenomen in het dossier, is deze informatie direct zichtbaar in het dossier. Hierdoor heeft de gebruiker niet alleen zicht op alle asset informatie die uit het SAP-systeem komt (zoals meldingen of serviceorders), maar ook op de informatie uit externe systemen. Zo kan bijvoorbeeld equipment informatie uit een Asset Intelligence Network opgehaald en getoond worden, of testresultaten uit een meetopstelling voor een equipment worden getoond.

Afhankelijk van de inrichting kan deze informatie periodiek of real-time worden opgehaald.

 

Details van de externe informatie

Uiteraard is het ook mogelijk om van de externe informatie detailgegevens te tonen in het Asset Life Cycle dossier. Deze externe informatie wordt altijd dynamisch opgehaald. Dit houdt in dat de informatie niet is opgeslagen in het dossier, maar automatisch wordt opgehaald wanneer de gebruiker de informatie opvraagt.

 

Door het toepassen van deze opzet wordt er een minimale hoeveelheid van externe data in het Asset Life Cycle dossier opgeslagen. Daarmee blijft het externe systeem de ‘single point of truth’ voor de informatie.

Volledig beeld op onderhoud met andere dossiertypen

Naast het Asset Life Cycle dossier is het ook mogelijk om dossiers te genereren voor andere onderhoudsobjecten. Denk bijvoorbeeld aan serviceorder dossiers met alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van de order. Of een dossier voor kwaliteitsmeldingen, waarin digitale vragenlijsten zijn opgenomen voor het buiten dienst stellen van een asset. Op basis van een vragenlijst kunnen de werkzaamheden elke keer gestructureerd worden uitgevoerd.

Kortom

Met het toevoegen van externe informatie in het Asset Life Cycle dossier wordt de blik op jouw assets nog completer. Niet alleen de procesinformatie uit het SAP-systeem, maar ook relevante informatie uit externe systemen worden (real-time) opgenomen. Vanuit 1 centraal overzicht is alle informatie beschikbaar. Een must voor het goed en veilig uitvoeren van jouw onderhoudsprocessen!

Meer weten?

Lees meer over Ideo’s digitale dossiers- en documentoplossingen voor onderhoud in onze volgende nieuwsbrieven! Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en/of volg ons op LinkedIn.