RCM (Reliability Centered Maintenance) en FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) zijn beide methodes voor het opstellen van maatregelen om de betrouwbaarheid van fysieke assets te verhogen. Het zijn verschillende methoden die elkaar deels overlappen en ook naast elkaar kunnen worden gebruikt voor het beheer van je assetpark. En SAP intelligent Asset Management (iAM) ondersteunt beiden. We hebben RCM al eerder uitgelegd en daarom richten we ons hier op FMEA.

Wat is het verschil?

Van oorsprong beschrijft RCM de faalwijzen van functies van een asset in relatie tot performance. Asset performance is bijvoorbeeld het verhogen van de asset productiviteit, het verlagen van de onderhoudskosten, het veilig bedrijven van assets en een verminderde impact op het milieu. Bij RCM zie je dat ook terugkomen in de overeenkomstige risicomatrices. FMEA kent een validatie van faalwijzen op basis van prioriteitsnummer.

De faalwijzen beschreven door RCM zijn meestal ook gedetailleerder dan die van FMEA. Van origine is FMEA ook meer geënt op risico’s bepalen tijdens het productontwerp. Terwijl RCM meer gericht is op de asset in bedrijfsmodus.

Een RCM-assessment gaat verder dan FMEA. Beiden analyseren de mogelijke faalwijzen en oorzaken, maar RCM onderzoekt ook de onderhoudsstrategie die het meest geschikt en kosteffectief is. FMEA richt zich enkel op aanbevelingen om risico’s te mitigeren.

Wat is de toepassing?

In de praktijk zien we dat binnen de asset management wereld FMEA en RCM als methode steeds meer naar elkaar toe groeien. De FMEA-methode wordt uitgebreid met definities van acties zoals onderhoudsconcepten, reserveonderdelen behoeften, kosten en veiligheid. Hierdoor kunnen we een FMEA op de mindere kritische assets toepassen, omdat deze methode sneller gaat dan een uitgebreidere RCM. Een Risk & Criticality assessment helpt bij het bepalen van de kritische assets. De Risk & Criticality assessment is ook beschikbaar in SAP intelligent Asset Management (iAM).

Wat is FMEA in detail?

Zoals aangegeven kunnen we met behulp van een FMEA-assessment mogelijke faalwijzen identificeren en de impact van deze faalwijzen op een asset of systeem bepalen. Hierbij beschrijven we per faalwijze de mogelijke oorzaken en effecten. Vervolgens prioriteren we de potentiële faalwijzen door het risico te bepalen aan de hand van een risk priority number (RPN). Om faalwijzen te elimineren of de effecten te minimaliseren, stellen we aanbevelingen op. Deze aanbevelingen kunnen uiteenlopen van een éénmalige actie (zoals een modificatie van het asset) of terugkerende acties welke we kunnen vertalen naar een preventief onderhoudsplan.

Kort samengevat is het stappenplan als volgt:

  1. Faalwijze identificeren
  2. Eén of meerdere effecten per faalwijze bepalen
  3. De oorzaken per effect vastleggen
  4. Risico-prioriteitsnummer toekennen
  5. Aanbevelingen per oorzaak geven

Risk priority number (RPN)

De RPN is een nummer waarmee wordt gevalideerd welke faalwijzen de meeste aandacht verdienen. Het is samengesteld uit het wiskundige product dat bestaat uit drie aspecten:

  • De ernst van de fout (severity)
  • De waarschijnlijkheid dat de fout optreedt (occurrence)
  • De kans dat de fout ongemerkt blijft (detecteerbaarheid)

De severity wordt op het niveau van het effect vastgelegd. De occurrence en detecteerbaarheid worden bepaald op het niveau van de oorzaak.

 

De hoogste RPN uit een FMEA analyse van een asset wordt in SAP iAM op het asset niveau getoond.

 

Het doel is om risico’s te verminderen door middel van aanbevelingen, zodat de RPN’s naar beneden gaan. Dit doe je op continue basis, dus continu verbeteren. De aanbevelingen kunnen direct of in een later stadium gekoppeld worden aan een instructie. Instructies bevatten de detailstappen en informatie voor de uitvoering van het onderhoud. In SAP EAM is dit de taaklijst.

De aanbevelingen uit de FMEA-assessments kunnen worden gereviewed (Preventive Maintenance Review). Aanbevelingen kunnen worden afgewezen of nog ontbrekende instructies kunnen aan de aanbeveling worden gekoppeld. Vervolgens kan de aanbeveling worden geïmplementeerd in SAP ECC of S/4HANA.

Hoe Intelligent Asset Management jouw organisatie verder helpt?

Wil je meer weten over de RCM- en FMEA-methode of over Intelligent Asset Management? Neem contact op met ons mensen. Wij beantwoorden graag je vragen.