Voor asset intensieve bedrijven staat het kosteneffectief managen van de assets, procesbeheersing en het tevreden houden van klanten centraal. Hierbij is het cruciaal om altijd en overal inzicht te hebben in de relevante informatie van een asset. Welke veranderingen in de asset configuratie hebben er plaatsgevonden? Waar kan ik de relevante werkinstructies vinden? Staan er nog upgrades te wachten? Wat is de onderhoudshistorie van een asset? Welke SLA’s zijn er afgesproken? Welke tekeningen en aansluitschema’s zijn er beschikbaar? Asset 360 Manager geeft antwoord op deze vragen, vanaf de design fase, bouw, installatie tot en met de ingebruikname en beheer, biedt deze oplossing een 360° view op een asset.

Design to operate

Het design tot operate proces is een repeterend proces waarin het asset centraal staat. Tijdens dit proces wordt een nieuwe asset ontworpen, geproduceerd, geïnstalleerd en in gebruik genomen door de klant. Vaak wordt er een service contract afgesproken voor het onderhoud van een asset. Regelmatig worden er upgrades geïnitieerd waardoor het proces zich opnieuw afspeelt, bij complexe assets soms zelfs nog tijdens de bouw van het asset (produce fase).

Het design to operate proces

Fasen en rollen in het ‘design to operate’ proces

 

Tijdens alle fasen in het proces hebben verscheidene rollen baat bij de 360° view die deze Asset Lifecycle Management oplossing biedt.

Design fase

In de design fase staat de afdeling research & design (R&D) centraal. Een design engineer is vaak onderdeel van de afdeling R&D. Het ontwerpen van nieuwe producten en verbeteren van bestaande producten is de kerntaak van de manufacturing engineer.

In de design fase is het voor de maintenance engineer van belang om een single-source of truth te hebben van een asset. Wijzigingen op een asset dienen namelijk vanuit R&D worden beheerd, inclusief het daarbij behorende versiebeheer. Daarnaast moet de feedback vanuit de productie en service fase geborgd worden. De Asset 360 Manager oplossing biedt hierbij de uitkomst.

Produce fase

Tijdens de produce fase worden componenten / modules van een asset geproduceerd. Een productie production engineer is verantwoordelijk voor het assembleren, repareren en testen van (sub-) modules. Helaas bevat de dagelijkse routine van een operator niet alleen de ‘happy flow’. Vaak moeten er ook nog storingen worden verholpen. Door deze storingen kan het behalen van de beoogde lead-times in gevaar komen. Voor een operator is het van belang om overzicht te hebben in de onderhoudshistorie van een asset, upgrades en afwijkingen. Productiewerkzaamheden kunnen efficiënter worden uitgevoerd, omdat alle relevante informatie real-time voorhanden is in de Asset360Manager oplossing.

Install fase

Tijdens de install fase wordt een asset geleverd en geïnstalleerd bij de klant. Hierbij is het natuurlijk van belang om inzicht te hebben in de logistieke informatie omtrent een asset. De uiteindelijk installatie van een asset wordt door een asset install coordinator uitgevoerd. Een installatie moet zo vlotjes mogelijk verlopen. Een efficiënte voorbereiding begint met het hebben van alle relevante informatie, zoals de bijbehorende werkinstructies. De onderhoudshistorie van een asset is noodzakelijk voor het snel kunnen oplossen van incidenten tijdens de installatie. Tot slot dient alle geüpdatet informatie over de asset en alle relevante hand-over documenten beschikbaar te zijn voor een goede overdracht naar de klant en het service team. Met de Asset360Manager oplossing wordt al deze informatie gelukkig autmatisch bijgewerkt en is eenvoudig op te vragen.

Operate fase

In de operate fase wordt de asset in gebruik genomen door de klant. Vaak wordt er een service contract afgesloten met de klant voor de geleverde asset. Onderdeel van dit service contract zijn SLA’s (service-level-agreements). Een voorbeeld hiervan is een uptime van 95%. Uiteraard kan het voorkomen dat een asset tijdelijk niet beschikbaar is vanwege een breakdown. Daarnaast kan het voorkomen dat een asset geüpgraded dient te worden of er gepland onderhoud nodig is. Een field technical supervisor is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit geplande en ongeplande onderhoud. Dit dient zo efficiënt mogelijk worden gedaan, zodat de afgesproken SLA’s nagekomen kunnen worden. Hiervoor is het van groot belang om een volledig beeld van de onderhoudshistorie van een asset te hebben. Issues kunnen hierdoor sneller worden opgelost en de system downtime kan worden beperkt. Daarnaast ondersteunt het de field technical supervisor in zijn voorbereiding van gepland onderhoud. Gelukkig is de onderhoudshistorie altijd real-time beschikbaar de Asset 360 Manager oplossing.

Zoekscherm van Asset 360 Manager

Impressie Asset 360 Manager – zoekscherm

 

Impressie Asset 360 Manager - Detailgegevens

Impressie Asset 360 Manager – Detailgegevens

 

Samenvattend over de Asset 360 Manager

Asset360Manager is dé oplossing die:

  • Alle fases in van het Asset Lifecycle proces ondersteund;
  • Automatisch bijgewerkt wordt en asset gerelateerde informatie eenvoudig inzichtelijk maakt;
  • Ondersteunt in het maken van keuzes bij werkzaamheden;
  • Informatie over techniek, processen, derden (producent en klant), wetgeving, kwaliteit, werkinstructies en financiën en meer bevat;
  • Centraal beschikbaar en vanuit 1 gegevens bron de informatie Real-time aanbiedt;
  • Rol gebaseerd de relevante informatie toont.

Meer weten over Asset 360 Manager?

Wil je meer weten over Asset Management oplossingen of over de Asset 360 Manager? Neem contact op en stel je vraag. Onze mensen vertellen je graag meer.