Dit jaar introduceert SAP een integratie tussen SAP Integrated Business Planning (IBP) en SAP Intelligent Asset Management (IAM). SAP brengt hiermee de planning van de vraag naar reserveonderdelen, de planning van onderhoud en de optimalisatie van voorraden dichter bij elkaar en transformeert haar onderhouds-, reparatie- en revisieprocessen (MRO) zodanig, dat zij een asset als een klant gaat beschouwen.

SAP Integrated Business Planning

Dit is een SAP HANA cloudoplossing voor de real-time analyse en optimalisatie van de totale supply chain. Het voorspelt op een slimme manier de fluctuaties in de klantvraag en optimaliseert voorraden op basis van deze vraag. Door alle relevante gegevens binnen de organisatie centraal te verzamelen en te analyseren, ontstaat een integrale planning, waardoor er aan de werkelijke vraag kan worden voldaan.

SAP Intelligent Asset Management

Deze software zorgt er voor dat assets beschikbaar zijn en blijven. Dit is mogelijk, omdat het falen van deze assets kan worden voorspeld, waardoor een mogelijk falen op tijd wordt voorkomen. Op basis van deze voorspellingen worden onderhoudsstrategieën bepaald en worden bijbehorende onderhoudsplannen gedefinieerd en uitgevoerd. Zo blijven assets doen wat ze moeten doen.

Maar wat nu als de benodigde reserveonderdelen, benodigd bij onderhoud of reparatie, niet beschikbaar zijn? Stilstand en langere tijd moeten wachten op de levering van onderdelen kan behoorlijk in de papieren lopen en is derhalve niet wenselijk. Analisten geven aan, dat 50% van de asset downtime, te wijten is aan het niet beschikbaar zijn van reserveonderdelen.

Hoe is dit dan mogelijk? Een groot aantal bedrijven is bijvoorbeeld nog steeds niet in staat om het juiste onderhoud efficiënt te plannen. Dat betekent dat het onderhoud nog steeds voor een groot deel op basis van correctief onderhoud wordt uitgevoerd. Aangezien dit onderhoud niet te plannen is, fluctueert daarmee ook de vraag naar reserveonderdelen enorm. Sensoren en IoT technologie zijn ook nog geen gemeengoed binnen de onderhoudsbranche, waarmee het lastig wordt om het benodigde onderhoud en bijbehorende reserveonderdelen te voorspellen.

Daarnaast zijn de traditionele inkoopprocessen voor onderhoud niet geoptimaliseerd en maken (nog) geen deel uit van moderne en innovatieve processen, zoals bijvoorbeeld Integrated Business Planning en Demand Driven MRP. Sommige bedrijven houden grote voorraden reserveonderdelen aan, zodat de onderhoudsorganisatie niet mis grijpt. Andere bedrijven sturen hun voorraad aan op basis van de doorlooptijd van onderdelen. Maar zelden resulteren dit soort strategieën in een optimale voorraad, die afgestemd is op de werkelijke vraag.

Door SAP Intelligent Asset Management en SAP IBP te integreren en de asset als een klant te zien, wordt de vraag vanuit de asset naar reserveonderdelen, ook door IBP geanalyseerd en geoptimaliseerd. Assets worden hiervoor uitgerust met sensoren (IoT), waarmee het betreffende asset een directe of indirecte vraag naar reserve onderdelen initieert.

 

De totale vraag, gebaseerd op historie, voorspellingen, werkorders, onderhoudsplannen en onderhoudsprojecten, wordt binnen IBP gecombineerd tot een integrale planning voor reserveonderdelen.

De uiteindelijk voordelen van deze integratie zijn:

  •  Verhoging van de beschikbaarheid van je assets, omdat reserveonderdelen op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn;
  •  Verlaging van de onderhouds-, reparatie en revisiekosten en verbetering van KPI’s;
  •  Volledig inzicht in de voorraad van reserve onderdelen binnen de gehele supply chain;
  •  Reparatie cycli worden korter en de kwaliteit van het onderhoud neemt toe;
  •  De voorraad reserveonderdelen wordt voorspeld en beheerd door zowel je onderhoudsplannen als je assets zelf (IoT).

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de mogelijkheden om jouw voorraad reserveonderdelen te optimaliseren, neem dan contact op met Ideo.

SAP heeft inmiddels een ‘Customer Initiative’ aangemaakt, waarin zij samen met haar klanten deze integratie verder wil uitbreiden en verbeteren. Het doel is om best practices en nieuwe use cases, op het gebeid van integrated business planning en intelligent asset management, op te stellen.