Duurzaamheid binnen onderhoud met Augmented Reality (AR)

Wanneer er wordt gesproken over duurzaamheid, dan gaat het vaak over materiaal gebruik in relatie tot het milieu. Maar een ontwikkeling is ook duurzaam als er rekening wordt gehouden met economische, menselijke en sociale aspecten. Want niet alleen natuurlijke bronnen zijn schaars, maar binnen Service en Onderhoud ontstaat er ook schaarste aan hoog opgeleid en gekwalificeerd personeel. Gelukkig zijn er nieuwe technieken en ontwikkelingen, zoals Augmented Reality (AR), die oplossingen brengen.

Verbinden generaties

De beroepsbevolking verouderd en het tekort aan geschikt (technisch) personeel dreigt alsmaar groter te worden. Voor bedrijven wordt het belangrijker, maar dus ook steeds moeilijker om jong, nieuw personeel aan te trekken en oudere medewerkers te behouden. Op het eerste gezicht lijken deze doelen misschien lijnrecht tegenover elkaar te staan. Jonge medewerkers hebben toch andere behoeften dan oudere werknemers? Dit is niet per definitie waar en er hoeven daarom ook niet altijd verschillende maatregelen getroffen te worden. In de service- en onderhoudssector lijkt Augmented Reality (AR) een duurzame brug te kunnen slaan tussen deze generaties.

Duurzame inzet personeel dankzij Augmented Reality

AR is een techniek waarmee je door het scherm van bijvoorbeeld je smartphone, tablet of een ‘slimme bril’ de gewone wereld om je heen ziet, maar daar wordt een virtuele laag overheen gelegd. Zo wordt nieuwe informatie toegevoegd aan de werkelijkheid. Dankzij de inzet van deze technologie kan een medewerker in het veld nu een collega op kantoor om hulp vragen, simpelweg door het starten van een live video.

Een mooi voorbeeld hiervan is TeamViewer Frontline. TeamViewer Frontline biedt Augmented Reality oplossingen, gericht op de ‘frontline’ worker. De technici in het veld kunnen hiermee op verschillende manieren worden ondersteund, mét maar ook zonder hulp van een expert op afstand. Verder is de oplossing van TeamViewer te integreren met SAP, waardoor alles wordt gedocumenteerd en opgeslagen in SAP.

“Augmented reality heeft het potentieel om service- en onderhoudsprocessen te transformeren door het bieden van real-time en handsfree toegang tot relevante informatie.”

Erik van de Ven
SAP Service & Asset Manager Consultant (Ideo)

Voordelen in de praktijk

De rol van ‘expert op afstand’ lijkt bij uitstek weggelegd voor ervaren werknemers. Een grote energieleverancier start binnenkort een project om te ontdekken of zij de inwerkperiode van nieuw personeel kunnen versnellen. Met TeamViewer Remote Assistance kunnen zij hulp vragen van de ervaren collega op kantoor. Zij worden zo niet alleen snel geholpen, maar er vindt gelijk een stuk kennisdeling en kennisoverdracht (training on-the-job) plaats. Kennis wordt geborgd voor de toekomst, en dus duurzaam ingezet.

Daarnaast wordt er getest met de Guided Procedure functionaliteit van TeamViewer, die ondersteuning biedt bij het uitvoeren van inspecties. Het uitvoeren van een goede inspectie vereist veel training, zeker bij organisaties waar medewerkers een grote verscheidenheid aan installaties kunnen tegenkomen. De Guided Procedure van TeamViewer biedt de mogelijkheid om inspectiestappen in een visuele workflow om te zetten. Hiermee wordt de medewerker stap voor stap door een proces geleid.

“De functionaliteiten van TeamViewer Frontline kunnen organisaties helpen om de first-time-fix te verbeteren en daarmee klanttevredenheid te verhogen.” vervolgt van de Ven. “Het heeft ook effectiever onderhoud van assets als gevolg, en daardoor een positief effect op de levensduur van asset. Indirect dus ook een bijdrage aan duurzaamheid binnen service en onderhoud.”

Maar er zijn meer voordelen. Bedrijven die deze nieuwe technieken inzetten worden door zowel jongere, als oudere medewerkers gezien als innovatieve werkgever. In het dagelijkse werk gebruik maken van de nieuwste technologie zal als positief worden ervaren. En de (fysieke) werklast voor oudere generatie werknemers wordt verlicht, omdat zij minder in het veld aanwezig hoeven zijn. Dit levert weer besparingen op in reistijd, reiskosten en afschrijving op voertuigen. Ook de work-life balans van de werknemers verbeterd, omdat zij niet dagelijks meer in de spits hoeven te reizen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het verduurzamen van je onderhoudsproces of over Augmented Reality oplossingen? Stel je vraag aan onze mensen.