De wereld van de Maintenance en Reliability Engineer bestaat uit het soepel en betrouwbaar laten functioneren van zijn assets. Hierbij moeten keuzes worden gemaakt aangezien niet elke installatie dezelfde aandacht behoeft, om aan de bedrijfsdoelstellingen te kunnen voldoen. Deze keuzes kun je maken door het risicoprofiel van het asset te bepalen, waarbij via een FMEA of RCM analyse de gewenste onderhoudsactiviteiten gegenereerd kunnen worden.

Het opstellen van de diverse analyses met als resultaat een onderhoudsconcept is het beginpunt van de PDCA cyclus. In SAP kunnen de onderhoudsplannen, de technische bevindingen, uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en gebruikte materialen geregistreerd worden. Maar daadwerkelijk de PDCA cyclus sluiten is niet eenvoudig, daar de werelden van de Maintenance en Reliability Engineer en de databeheerder in SAP vaak ver uit elkaar liggen.

In het proces van onderhoudsoptimalisatie ben je van heel wat rollen afhankelijk. De Maintenance en Reliability Engineer is verantwoordelijk voor het maken van keuzes. Welke onderhoudsstrategie wordt gehanteerd voor een bepaald asset en welke onderhoudsmaatregelen (bijv. jaarlijkse inspectie, 3 jaarlijkse vervanging) worden genomen? De databeheerder zal het resultaat hiervan vastleggen in SAP in de vorm van de registratie van het asset(-structuur), spare parts, onderhoudsplannen en taaklijsten. In de dagelijkse operatie zijn de werkvoorbereider, planner en monteur verantwoordelijk voor het tijdig en accuraat uitvoeren van de (geplande) werkzaamheden en – heel belangrijk – zorgdragen voor een correcte terugkoppeling van gegevens (gebruikte spare parts, gewerkte uren en technische bevindingen) in SAP. Deze terugkoppeling is een belangrijke bron van informatie voor de Maintenance Engineer om de gewenste onderhoudsanalyses uit te kunnen voeren om te komen tot de optimale onderhoudsstrategie, en daarmee daadwerkelijk de PDCA cyclus te kunnen sluiten.

Figuur 1: rollen in onderhoudsproces

SAP heeft begin 2019 een aantal nieuwe SAP EAM functies opgeleverd, om het sluiten van de PDCA cyclus te vereenvoudigen. Deze nieuwe functies worden beschikbaar gesteld in de vorm van zogenaamde SAP notes, welke door je ICT-afdeling geïmplementeerd kunnen worden. Met dit blog willen we je inzicht geven hoe deze SAP verbeteringen je kunnen helpen om de PDCA cyclus te sluiten.

Het “waarom” vastleggen in SAP

Als Maintenance en Reliability Engineer heb je via een FMEA of RCM analyse bepaald welke onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. In SAP worden de preventieve onderhoudsmaatregelen vastgelegd in de vorm van Preventief Onderhoudsplannen (PO plannen). Momenteel is het niet mogelijk om de achtergrond van het PO plan, de reden waarom de betreffende onderhoudsmaatregel uitgevoerd moet worden, in SAP vast te leggen. Dit werkt het versnipperd vastleggen van informatie in de hand en maakt het onmogelijk of lastig om deze aan elkaar te verbinden.

 

SAP biedt nu de mogelijkheid om een extra tabblad (reden en oorzaak) toe te voegen aan een PO plan, waarmee kan worden vastgelegd wat de reden van het PO plan is. Dit kunnen redenen zijn als een wettelijke verplichting, lokale regel, bedrijfspolicy of FMEA.
Tevens kan er een document worden opgenomen, waarin in meer detail de achtergrond van de gemaakte keuzes vastgelegd kunnen worden  (“het waarom”). Dit document wordt niet meegekopieerd naar de PM order die vanuit het PO plan wordt gegenereerd, maar is daar wel via één druk op de knop in te zien.

Wat biedt dit voor jou als Maintenance en Reliability Engineer:

  • Mogelijkheid om in SAP de link te leggen tussen de PO-positie en FMEA/RCM en RCA onderzoek;
  • Mogelijkheid om de reden van het PO plan (bijv. compliance document, wettelijk document) vast te leggen;
  • Creëren van “one source one truth”;
  • Op een eenvoudigere manier een volledigheidscontrole uitvoeren t.b.v. het sluiten van de
    PDCA-loop.

Zoeken van PO plannen

Op verschillende momenten in het onderhoudsproces en de PDCA cyclus bestaat de behoefte om analyses uit te voeren, gebruikmakend van de onderhoudsplannen. Dit kan bijvoorbeeld een volledigheidscontrole zijn die door de databeheerder uitgevoerd wordt om na te gaan of voor alle onderhoudsmaatregelen ook daadwerkelijk een PO plan in SAP is aangemaakt.

In SAP kun je momenteel de PO plannen zoeken aan de hand van bijvoorbeeld het asset (functieplaats of equipment) en de verantwoordelijke afdeling. Maar je eigen zoekcriteria kun je nog niet vastleggen, waardoor het groeperen van onderhoudsplannen of het uitvoeren van een volledigheidscontrole lastiger te maken is. SAP heeft hiervoor de functie toegevoegd om onderhoudsplannen te kunnen classificeren. Hiermee kun je net als bij veel andere objecten in SAP een klasse koppelen met jouw eigen karakteristieken (zoals bijvoorbeeld de reden van aanleg onderhoudsplan of een link naar het onderhoudsconcept). Met het classificeren van onderhoudsplannen en het toevoegen van frequentie velden (bijv. cyclus of offset) in de standaard overzichten, wordt het zoeken naar onderhoudsplannen vergemakkelijkt.

Geldigheidsperiode van onderhoudsplannen

Om een geplande uitdienstname van een asset gecontroleerd uit te kunnen voeren, kun je gebruik maken van de nieuwe functie om een geldigheidsperiode aan een onderhoudsplan mee te geven. Hiermee zorg je ervoor dat een onderhoudsmaatregel voor een asset, in de vorm van een PO plan, niet meer uitgevoerd wordt nadat de einddatum (= geldigheidsperiode) is bereikt.

 

In het PO-plan zijn extra velden toegevoegd om de einddatum voor het PO plan op te nemen. Indien het een teller gebaseerd PO plan betreft, kan een maximum voor de teller opgegeven worden waardoor na bijvoorbeeld 500 draaiuren het PO plan automatisch gedeactiveerd wordt. Voor analyse doeleinden zijn de nieuwe velden door SAP ook toegevoegd aan de lijstfunctie transacties voor PO plannen.

Wil je meer weten over de inzet van SAP om uw PDCA cyclus eenvoudig te kunnen sluiten? Neem dan contact op met onze mensen.