Hoe simpel het klinkt, zo uitdagend is assetbeheer. Uitdagingen zoals: meegaan in de snelheid van de veranderende wereld; de continue vraag van duurzaamheid; welke groeistrategie sluit aan en hoe om te gaan met schaars technische personeel. Enkele voorbeelden waar bedrijven dagelijks mee te maken hebben. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is mede daarom assetbeheer een belangrijk onderdeel. En dan komt de volgende vraag: hoe maak je jouw assetbeheer intelligent? Met deze vijf adviezen kun je jouw intelligent asset management kaderen en duiden.

1. Operational excellence door interpretatie van assetdata

Bedrijven met veel assets kunnen hun big data extra waarde geven door deze in te zetten voor Predictive Maintenance. Wie immers zijn onderhoud kan voorspellen zorgt niet alleen voor een efficiënter gebruik van het schaarse technisch personeel. Maar ook voor aanzienlijk efficiëntere bedrijfsprocessen, een optimalisatie van de productietijd, hogere kwaliteit en onderaan de streep ook een hogere klanttevredenheid. Daar is wél wat voor nodig.

2. Innoveren binnen assetmanagement, hoe krijg je jouw bedrijf in beweging?

Voor veel bedrijven verandert de wereld in een razend tempo. We zien bijvoorbeeld dat de markt aandacht voor duurzaamheid eist en dat er een enorme schaarste ontstaat aan technisch personeel dat onderhoud aan assets uit kan voeren. De regelgeving wordt bovendien steeds verder aangescherpt en ook dat vraagt om innovatie. Hoe krijg je jouw organisatie in beweging om te innoveren? Het begint bij een goede innovatiecultuur.

3. Ieder onderdeel een risk en criticality assessment

Iedere assetmanager en CEO binnen een organisatie doet er goed aan ook binnen het productieproces te bezien wat hem of haar het meest dierbaar is. We willen veelal alleen tijd en geld besteden aan technische assets die we belangrijk vinden. Dit worden de kritische assets genoemd. Een gemiddelde productielijn bestaat al gauw uit honderden zo niet duizenden assets. Budgetten zijn beperkt. Met andere woorden: welke assets leveren de meeste waarde aan de onderneming?

4. Lang leve de assets

De markt vraagt om duurzaamheid, de aandeelhouders winstoptimalisatie. Het antwoord op beiden zou wel eens hetzelfde kunnen zijn. Want met het verlengen van de levensduur van assets boek je in de praktijk vaak niet alleen duurzaamheidswinst, maar ook winst op de balans. Met doordachte preventief onderhoud, reparatie, mid-life upgrading, refurbishment en remanufacturing wordt het mogelijk om afschrijvingen en voorzieningen substantieel te optimaliseren op de financiële balans.

5. Onderhoudsstrategie voor jouw assets

Waar we stilstand van assets kunnen voorkomen door preventief onderhoud te plegen, dragen we bij aan de optimalisering van de processen. En waar we onderhoud kunnen voorkomen door middel van big data-analyse en de juiste interpretatie van de diverse sensoren die IoT ons aandragen, kunnen we de efficiency van de inzet van onderhoudsmedewerkers optimaliseren. En ook dat laatste zal nodig blijken, nu technisch onderlegde medewerkers een steeds schaarser goed worden. Onderhoud op exact het juiste moment plannen, dat is wat wordt nagestreefd. Niet te vroeg (want dat kost geld) en niet te laat (want dat kost ook geld).