Eerder schreven wij al over de vervanging van ASPM (Asset Strategy and Performance Management) door APM (Asset Performance Management). In dit blog delen we graag de laatste updates met je rondom APM.

Inmiddels is release 2305 beschikbaar en zijn er in de eerste helft van dit jaar een flink aantal functionaliteiten toegevoegd in APM. Wij hebben de functionaliteiten voor je onder de loep genomen. We belichten hieronder de features die het meest in het oog springen.

Integratie

APM maakt gebruik van het One Domain Model welke zorgt voor een eenduidig gebruik van de data. Een groot deel van de master data wordt dan ook gekopieerd vanuit het backend systeem. In de laatste versies zijn extra filteropties toegevoegd (zoals de onderhoudsvesting) om nog specifieker aan te geven welke technische objecten relevant zijn voor kopiëren naar APM.

Regels en waarschuwingen

Een belangrijk onderdeel van APM is de “Rule” functionaliteit. Via zelf te definiëren regels kunnen ‘alerts’ en/of ‘meldingen’ gecreëerd worden om ons te waarschuwen indien bepaalde situaties optreden. Rules kunnen ook gebruikt worden om waarden van bepaalde indicatoren zoals de ‘Asset health’ te berekenen. Op zo’n indicator kan vervolgens weer een waarschuwingsregel toegepast worden.

In de recente versies is de mogelijkheid toegevoegd om via een regel automatisch een melding (notification) aan te maken in de backend. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van de ‘rule configurator’ flink aangepast, zodat het aanmaken van regels een stuk eenvoudiger is.

Risk and Criticality Assessments

Al vanaf de eerste versie van APM is de Risk and Criticality Assessment aanwezig. Met dit type assessment kun je op het niveau van het technische object de kritikaliteit bepalen aan de hand van een te configureren risicomatrix. Sinds de laatste versies is ook het toevoegen en verwijderen van meerdere technische objecten tegelijkertijd mogelijk. Naast de export/import mogelijkheid via Excel helpt deze optie je bij het sneller toewijzen van assessments aan de technische objecten.

RCM Assessments

Vanaf versie 2302 is het mogelijk om een Reliability Centered Maintenance (RCM) assessment aan te maken. In tegenstelling tot ASPM worden zaken zoals faalwijzen, oorzaken en effecten nu op basis van de catalogi codes uit het backend systeem vastgelegd. Dit maakt latere analyses eenvoudiger doordat dezelfde catalogi codes ook in de storingsmeldingen worden gebruikt.

 

In de huidige versie kan een standaard ‘consequence evaluation’ uitgevoerd worden. Aan de hand van een aantal vragen (gebaseerd op RCM III) kan een onderhoudsstrategie worden bepaald. In de toekomst wordt deze vragenlijst configureerbaar, zodat je een eigen logica kan gebruiken.

Het RCM-assessment is nog steeds in ontwikkeling en wordt in elke versie verder verbeterd. Zo missen we bijvoorbeeld nog het vastleggen van een risico van een faalwijze op basis van een risicomatrix.

Analytics dashboard

Alle data die wordt vastgelegd via APM wordt natuurlijk pas waardevol als we deze data kunnen analyseren en op basis hiervan de gepaste acties ondernemen. Via de Analytics dashboard functionaliteit is het mogelijk om APM-data te analyseren door middel van interactieve grafieken en/of tabellen. De mogelijkheid om deze dashboards te maken en te bekijken is standaard beschikbaar in APM.

Naast deze standaard mogelijkheid is het ook mogelijk om dashboards uit SAP Analytics Cloud te ontsluiten in APM. Op deze manier worden alle relevante overzichten vanuit één plaats opgevraagd. SAP Analytics Cloud is de cloudoplossing voor het maken en delen van verschillende dashboards. SAP Analytics Cloud kan overweg met verschillende databronnen waardoor verschillende informatiestromen gecombineerd kunnen worden en getoond in één dashboard.

Aangezien APM een product is dat volop in ontwikkeling is, is dit toch een flinke lijst aan nieuwe features. Wij zijn benieuwd naar de komende uitbreidingen!

Heb je interesse in meer informatie over Asset Performance Management en/of SAP Analytics Cloud? Laat het ons weten door contact op te nemen! Onze mensen beantwoorden graag je vragen.