6 handige nieuwe functionaliteiten in SAP EAM

Recentelijk zijn er voor SAP EAM onder andere functionaliteiten voor “wijzigen van de meldingssoort” en “het tonen van aantallen in de meldingen lijst” beschikbaar gekomen. Een andere functionaliteit is “vervolgorders” waarmee bedrijven nu in staat zijn om op een gebruikersvriendelijke manier orders aan elkaar te koppelen. In totaal lichten we 6 handige nieuwe functionaliteiten kort toe. Gerede kans dat je hiermee op een makkelijke manier uw service- en onderhoudsproces kan verbeteren.

  1. Vervolgorders
  2. Meldingssoort wijzigen
  3. Telling van aantal regels
  4. Massawijzigingen op PO plannen en PO posities
  5. Afdrukken voor vrijgave en na technisch afsluiten
  6. Collectief status instellen: ‘Technisch afsluiten’ terugnemen en ‘Niet uitvoeren’ zetten

1. Vervolgorders

Het is voortaan mogelijk om, voor een bestaande service- of onderhoudsorder, een vervolgorder aan te maken. Deze vervolgorder kan zowel aan de kop of aan een operatie van de bestaande order gekoppeld worden. De behoefte van bedrijven voor het aan elkaar koppelen van orders, werd veelal opgelost door het werken met hoofd- en sub-orders. Nu kan dit door middel van vervolgorders, waarbij de relatie tussen de orders zowel in de bestaande order, als ook in de vervolgorder zichtbaar is. Bij het aanleggen van de vervolgorder, kan de gebruiker kiezen welke gegevens van de bestaande order in de vervolgorder gekopieerd worden.

Overzicht van order en vervolgorders

Overzicht van order en vervolgorders

 

2. Meldingssoort wijzigen

De meldingssoort van service- en onderhoudsmeldingen kan voortaan gewijzigd worden. Het is hiermee bijvoorbeeld mogelijk een storingsmelding om te zetten naar een modificatie aanvraag. Alle gegevens van de originele melding worden overgenomen en het meldingsnummer blijft gewoon gelijk.

Wijzigen van meldingssoort

Wijzigen van meldingssoort

 

3. Telling van aantal regels

Een veel gevraagde functionaliteit is de telling en de weergave van het aantal regels in lijstweergaven. Vanaf nu wordt in de meeste lijsten, waaronder meldingen, orders, operaties, PO Plannen en PO Posities, het aantal regels in de kop van het overzicht getoond. Ook is het mogelijk om een ’teller’ kolom toe te voegen aan de lijst, hierdoor is het aantal regels zichtbaar en is het mogelijk subtotalen op basis van andere kolommen te tonen.

Aantal meldingen met subtotaal op status in de meldingenlijst

Aantal meldingen met subtotaal op status in de meldingenlijst

 

4. Massawijzigingen op PO Plannen en PO Posities

Direct vanuit de lijstweergave kunnen voor zowel PO Plannen als PO Posities eenvoudig massawijzigingen uitgevoerd worden. Daarnaast is het ook mogelijk om alleen een specifieke waarde te vervangen door een nieuwe waarde. Bijvoorbeeld het vervangen van de onderhoudsplanningsgroep 123 door 789 in geselecteerde PO plannen. De overige onderhoudsplanningsgroepen blijven ongewijzigd.

Massawijziging van PO Plannen

Massawijziging van PO Plannen

5. Afdrukken voor vrijgave en na technisch afsluiten

Voorheen was het alleen mogelijk om een service- of onderhoudsorder af te drukken, na de vrijgave en voor het technisch afsluiten. Nu is het mogelijk, om in te stellen dat documenten voor vrijgave en/of na technisch afsluiten toch afgedrukt kunnen worden. Er is zelfs op gebruikersniveau aan te geven dat alleen bepaalde gebruikers dit mogen.

Afdrukken van een werkorder

Afdrukken van een werkorder

 

6. Collectief status instellen: ‘Technisch afsluiten’ terugnemen en ‘Niet uitvoeren’ zetten

Het was al mogelijk om orders, vanuit de lijsttransacties voor orders (IW38 / IW72) en operaties (IW37N), collectief technisch af te sluiten, commercieel af te sluiten en commercieel afsluiten terug te nemen. Maar nu is het ook mogelijk om collectief de status ‘Technisch afgesloten’ terug te nemen en collectief de status ‘Niet uitvoeren’ te zetten.

Collectieve acties in order lijst

Collectieve acties in order lijst