Het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Zij hebben de verplichting om de gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te inventariseren en minimaliseren. Daarnaast is het noodzakelijk dat bedrijven de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen ziek worden of letsel oplopen tijdens of door hun werk.

Dagelijks gebeuren er veel ongevallen op de werkvloer die uiteindelijk voorkomen hadden kunnen worden. Daarom is het van belang dat veiligheid en gezondheid een prominente plek op de werkvloer hebben. Uit een artikel van de Arbeidsinspectie is gebleken dat er in Nederland 3.482 meldingen zijn gedaan van een arbeidsongeval, waarbij er 62 ongevallen een dodelijke afloop hadden.

Het is voor organisaties vaak lastig om een goed beeld te creëren van de arbeidsongevallen die hebben plaatsgevonden, en voornamelijk te achterhalen wat de oorzaken zijn van deze ontstane situaties. Vaak is een bedrijfsongeval een opeenstapeling van gevaarlijke situaties die aan het uiteindelijke ongeval vooraf zijn gegaan. Om een goed beleid op te stellen, met als doel het voorkomen van herhaling en het minimaliseren van de risico’s, is het nodig om een representatief beeld te hebben van de huidige situatie. Dit ontbreekt helaas vaak.

SAP EHS Incident Management

Veilig werken, met het proactief identificeren, analyseren en het matigen van de aanwezige risico’s. Met de SAP EHS (Environment, Health, and Safety) management applicatie werk je conform de regels en verminder je de impact op het milieu. Hierbij is een on-premise of cloud oplossing beschikbaar, en er is een integratie met andere SAP-oplossingen mogelijk. SAP EHS is modulair opgebouwd, bestaande uit de onderdelen Health and safety Management, Emissions Management, Compliance Management, Chemical Management, Waste Management, en als laatste de module Incident Management. In dit blog gaan we dieper in op de laatstgenoemde module: Incident Management. Deze module draagt bij aan het voldoen aan de EHS eisen op een regionale en globale schaal.

Wat is Incident Management?

Met Incident Management is het mogelijk om de inzichtelijkheid binnen een organisatie op het gebied van incidenten en (bijna-)ongevallen te vergroten door middel van een centrale opslag, registratie en afhandeling van verschillende soorten incidenten en (bijna-)ongevallen.

Een incident management-proces is een proces dat alle handelingen die een organisatie uitvoert om incidenten in kaart te brengen, te analyseren en te voorkomen bevat. Zo worden er bijvoorbeeld onderzoeken gedaan naar verschillende typen ongevallen, maar ook bijna-ongevallen en veiligheidsobservaties.

SAP Incident Management

Als onderdeel van SAP EHS is er de Incident Management module. Voor het registreren van incidenten, bijna-ongevallen en veiligheidsobservaties is er een alomvattende Fiori applicatie: De Report Incident applicatie. Daarnaast zijn er nog verscheidene applicaties aanwezig die het proces van de afhandeling van incidenten ondersteunen.

In de initiële registratie van incidenten, bijna-ongevallen of veiligheidsobservaties kan allerlei algemene informatie worden ingegeven met daarbij ook de mogelijkheid voor het toevoegen van maximaal 5 afbeeldingen. Hieronder is een eerste impressie van de incident registratie te zien.

In de volgende blog over Incident Management zal het proces verder uitgelicht worden.

Voordelen SAP EHS

Er zijn een aantal voordelen voor een organisatie van het gebruik van SAP EHS Incident Management en SAP omschrijft deze als volgt:

Beheer EHS effectiever

Ontvang real-time situatiebewustzijn organisatiebreed voor het verminderen van risico op niet-naleving, bevorder een proactieve veiligheidscultuur, en verbeter de besluitvorming en acties.

Efficiëntie winnen

Reduceer de inspanningen voor wettelijke rapportage en verbeter de tracking van conformiteits- en correctieve acties met real-time analyses en directe integratie van gegevensbronnen.

Waarborg je operaties

Creëer een veilige werkomgeving, waar risico’s, gevaren en blootstellingen worden geregistreerd door een proactieve veiligheidscultuur, incident tracking en wijziging aanvragen.

Integratie met EAM

Wat hierin vooral interessant is, is hoe deze module integreert met EAM. Dit is namelijk mogelijk, zowel door de master data van PM over te nemen, als het aanmaken van een onderhoudstaak voor een equipment dat betrokken/beschadigd is geraakt bij een incident. Hoe deze integratie werkt zal in een latere blog verder worden uitgelegd.

Daarnaast zal het totale proces van Incident Management worden toegelicht en hoe daarbij Incident Management bijdraagt aan het vereenvoudigen van externe rapportage van incidenten. Details over de implementatie van deze module komen daarbij ook aan bod.

Mocht je al meer informatie willen hebben over dit product, of het onderwerp, neem dan contact op met onze mensen.