Servitization is het proces van een bedrijf dat van het verkopen van producten naar het verkopen van de uitkomst van deze producten gaat: outcome as a service. Het bedrijf blijft dan steeds meer eigenaar en verantwoordelijk over het fysieke product, ofwel de asset. Het bedrijf met de technische kennis over eigen producten kan, wanneer aangevuld met inzichtelijke data, het onderhoud en/of renovatie van de asset efficiënter uitvoeren dan klanten zouden doen. (Deze winst is voor het bedrijf en/of de klant.) Het belang van goede assetinformatie en het delen van deze informatie met belanghebbende partijen, is een belangrijke fundering van servitization.

Zowel de leverancier van het product (of dienst) als de operator en de service provider hebben er belang bij dat de informatie van het product wordt gedeeld. Dit zodat ze de service zo efficiënt mogelijk kunnen leveren. Naast de bedrijfsmatige behoefte aan gedeelde informatie is er ook nog een andere trend. Met de huidige technische ontwikkelingen (zoals Internet-of-Things) neemt de hoeveelheid aan beschikbare data exponentieel toe. Deze trend van toenemende data gecombineerd met servitization zet asset data management weer volledig op de kaart bij de huidige CIO’s. Optimaal asset- en service management draait om ‘de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon’.

SAP Asset Central – 360° view van jouw assets

Waar in het verleden het onderhouds- en serviceproces nog vaak procesgericht (per afdeling) werd ingericht, is het tegenwoordig best practice om data-driven te werk te gaan. Dit houdt een transitie in van procesgericht denken naar ‘Asset Central’ denken: met een 360° view. SAP heeft hierin voorzien met haar Intelligent Asset Management (IAM) suite. Hierin is het asset zelf centraal geplaatst.

SAP Asset Central biedt bovendien de functionaliteit van overerfbare technische model-informatie, waarbij de fabrieksgegevens kunnen worden overgenomen door de assets van de operators en/of service providers. Dit is een functionaliteit die ECC en S/4 nu niet bieden. Het heeft grote voordelen in het beter kunnen onderhouden van de technische model-informatie in SAP.

SAP Asset Intelligent Network (AIN) – delen van assetinformatie

Een model is een abstracte weergave van een product. In een model kan de leverancier/producent de specificaties en onderhoudsgegevens aangeven voor dat product. Een equipment is een fysiek en uniek exemplaar van een model. Voor een equipment met een referentie naar een model is de informatie uit het model direct beschikbaar in de 360° view van het equipment. Updates van een model hebben direct effect op alle equipments gekoppeld aan het betreffende model. Naast de specificaties kunnen modellen ook onderhoud- en service instructies, aankondigingen, reserveonderdelen en documenten bevatten. Deze informatie is beschikbaar in de 360° view van een equipment.

Bovenstaande richt zich met name op de assetinformatie van de leverancier/producent die wordt gedeeld met de operators/service providers. Het is echter voor de leverancier/producent ook belangrijk om data terug te ontvangen over hoe haar product (asset) daadwerkelijk functioneert bij de verschillende operators. Met deze informatie kan namelijk het product worden verbeterd. In het concept van servitization kan met deze kennis de service efficiënter worden.

SAP AIN voorziet in steeds meer mogelijkheden om deze data te delen volgens een geautoriseerd concept. Deze transactionele (of operationele) data zoals meldingen, werkorders, SLA gegevens en IoT data kan men in de meest recente versie van het AIN product (2108) delen.

Samenvattend

Goede assetinformatie is van groot belang. Afhankelijk van iemands rol, is er andere informatie nodig. Hiervoor is een 360° view op het asset nodig. SAP Asset Central van de Intelligent Asset Management suite ondersteunt dit. Tevens is deze informatie te delen en te onderhouden met afdelingen of bedrijven buiten de eigen organisatie, volgens een zelf in te richten autorisatieconcept.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Intelligent Asset Management suite? Neem contact op en stel je vraag aan onze mensen. Wij helpen je graag verder!