Slimme inspecties met Intelligent Asset Management

Veel organisaties zijn bezig met het vormen van een goede basis voor het onderhoud in de organisatie. Inspecties zijn een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden. In veel gevallen worden inspecties uitgevoerd gedurende een revisie of moeten installaties worden stilgelegd. De kosten hiervan kunnen in de miljoenen lopen. Om deze reden is het wenselijk om te voorkomen dat installaties worden stilgelegd. Maar hoe kunnen we dit voorkomen? Inspecties zijn immers noodzakelijk om de conditie te bepalen en zo de juiste beslissingen te nemen. Tegelijkertijd kan het registreren en managen van inspectieresultaten een arbeidsintensieve klus zijn.

Een methodiek die hierbij kan helpen is Risk Based Inspection (RBI), een veelgebruikte aanpak binnen de petrochemie en de olie & gas industrie. Door de focus te leggen op degradatie mechanismen en de potentiële impact hiervan op mens en processen, kan kostbaar falen worden voorkomen en worden onnodige inspecties vermeden. Door degradatie berekeningen toe te passen wordt falen voorspelbaar en worden traditionele conditie/tijd gebaseerde onderhoudsplannen vervangen.

Ondersteunende software

SAP heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in software dat ondersteuning biedt aan de Asset Management processen. Dit wordt ondergebracht in de apps van de Intelligent Asset Management suite. Een uitbreiding op deze apps zijn RBI en Inspection Data Management System (IDMS). Deze applicaties zijn ontwikkeld door AsInt, ook partner van Ideo.

IDMS en RBI zijn beide een aanvulling op de standaard SAP-module Asset Strategy and Performance Management (ASPM). In de praktijk betekent dit dat deze functionaliteit simpelweg als apps, ook wel tiles genoemd, worden toegevoegd aan ASPM.

In dit blog zullen we een uitleg geven over deze applicaties en toepassing hiervan.

Inspection Data Management System

Vaak worden inspectieresultaten opgeslagen binnen lokale servers of gemanaged door een extern bedrijf. Dit zorgt ervoor dat informatie zich bevindt in silo’s. Belangrijke informatie over de conditie van een installatie kan soms moeilijk bereikbaar zijn voor het maintenance engineering team.

Een ander voorkomend probleem is wanneer er standalone software wordt gebruikt. Master data van installaties loopt vaak achter op het ERP systeem. Daarnaast is het lastig aanbevelingen die voortkomen uit de inspectieresultaten op te volgen, omdat de informatie zich bevindt in twee systemen.

Inspection Data Management System, de naam zegt het al, zorgt voor het opslaan en managen van inspectieresultaten. Hierbij wordt installatie master data uit het SAP ERP systeem in real time gebruikt. Ook kunnen resultaten uit IDMS weer gemakkelijk worden opgevolgd in het ERP systeem.

 

Condition Monitoring Locations

De markt voor inspecties binnen de industrie is erg niche en heeft zijn specifieke wensen. Het scala aan mogelijke inspectiepunten is divers en verschilt per installatie type en organisatie. Inspectiepunten produceren metingen en condities. In sommige gevallen worden deze resultaten ook gebruikt in bijvoorbeeld wanddiktemetingen. De markt binnen de industrie is erg niche door deze specifieke wensen.

Binnen IDMS is voldoende flexibiliteit gecreëerd door te werken met inspection templates en Condition Monitoring Locations (CML). De user interface (UI) hiervoor oogt prettig en is gemakkelijk in gebruik.

 

IDMS is dus een schaalbare applicatie doordat dit onderdeel is van de SAP Cloud, en tegelijkertijd goed geënt op de specifieke wensen van de gebruiker. Dat is ook de kracht van IDMS. Bovendien bestaat de mogelijkheid inspecties mobiel uit te voeren door gebruik te maken van de SAP Asset Manager.

Risk Based Inspection

Net als Reliability Centered Maintenance (RCM) is Risk Based Inspection (RBI) een op risico-inventarisatie gebaseerde methodiek, maar met een specifieke focus op statische assets. Dit zijn bijvoorbeeld drukvaten, leidingen, warmtewisselaars enz. Het doel van een RBI-analyse is het verkrijgen van een optimaal inspectieplan waarbij kosten worden beperkt zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de installatie.

Met de RBI-app als toevoeging aan ASPM is het mogelijk om RBI-analyses uit te voeren in één geïntegreerde omgeving. Alle benodigde informatie, zoals bijvoorbeeld asset master data, meldingen, werkorders en documenten zijn centraal beschikbaar.

Op het gebied van RBI zijn wereldwijd diverse standaarden zoals API 580/581 en Pressure Equipment Directive (PED) beschikbaar. De kracht van de RBI-app is de flexibiliteit om al deze RBI-methoden te ondersteunen.

 

Risico-analyse

Bij het uitvoeren van een RBI-analyse wordt, afhankelijk van de gebruikte methode, een grondige risicoanalyse uitgevoerd voor de verschillende degradatiemechanismen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare master data zodat deze niet handmatig moet worden overgenomen. Ontbrekende data kan eenvoudig worden aangevuld via de RBI-analyse. Resultaten van in de RBI-analyse berekende waarden (bijvoorbeeld minimale wanddikte) worden na het uitvoeren van de analyse opgeslagen in de master data van de asset. De algoritmes van deze berekeningen kunnen via de RBI-analyse altijd worden bekeken. Hierdoor kunnen de resultaten altijd worden geanalyseerd en geauditeerd.

Het bepaald risico (kans x effect) in de RBI-analyse wordt gevisualiseerd in een te configureren risicomatrix. Zo is direct duidelijk of het bepaalde risico acceptabel is en vervolgmaatregelen nodig zijn. Deze maatregelen kunnen vervolgens direct vanuit de RBI-analyse worden aangemaakt.

 

Kortom, met de toevoeging van de RBI & IDMS apps in het ASPM-portfolio ben je in staat vanuit één geïntegreerde omgeving de juiste analyses uit te voeren voor uw assets. Zo bepaal en manage je de meest optimale inspectie en onderhoudsstrategie!

Meer weten?

Lees meer over Ideo’s slimme oplossingen in onze volgende nieuwsbrieven! Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en/of volg ons op LinkedIn.