Vanuit een Asset Management perspectief zijn er zeer interessante functies beschikbaar gekomen voor de mobiele applicatie van SAP: de Asset Manager. Deze nieuwe functie vervangt de SAP Work Manager. Daarnaast ondersteunt deze functie in het uitvoeren en afhandelen van activiteiten in het onderhoud. Een van de voordelen van de Asset Manager is dat deze gebruikmaakt van nieuwe technologieën. Zo werkt deze in combinatie met S/4HANA en zijn er integratiemogelijkheden met SAP Intelligent Asset Management.

Als Mobility Expert zien we dat SAP steeds meer functionaliteit toevoegt waar de praktijk behoefte aan heeft. Zo breidt SAP de architectuur uit om meerdere rollen te kunnen ondersteunen, zoals voorraad management. Daarnaast maakt de Enterprise Asset Management Checklist integratie het mogelijk om flexibel met inspecties te kunnen omgaan. Tot slot wordt het creëren van vervolgwerkzaamheden completer.

We zullen je in dit artikel meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen van de 2110 release. In deze nieuwe release komen de volgende functies beschikbaar:

  • Inventory Management
  • Enterprise Asset Management Checklists
  • Follow-up Maintenance Request

Inventory Management

De taken van een magazijnmedewerker verschillen aanzienlijk met die van een monteur. Een magazijnmedewerker heeft niet op alle plekken een informatiesysteem van voorraadbeheer tot zijn beschikking, maar wil toch toegang hebben tot de juiste informatie. In het vorige artikel van de release 2105 hebben we gesproken over de supervisor rol, met de 2110 versie is er ook een rol toegevoegd voor voorraadbeheer.

Met deze rol krijgt de gebruiker beschikbaarheid over een nieuwe user interface. Hiermee krijgt de gebruiker inzicht in welke onderdelen er aanwezig zijn in het magazijn, inclusief de exacte hoeveelheid. Ook wordt het mogelijk goederenstromen in te zien en welke materialen er besteld of gereserveerd zijn. Wanneer de magazijnmedewerker de voorraad wil aanpassen, kan dit worden uitgevoerd door barcodes te scannen met de Asset Manager.

Ook als er geen internetverbinding is, blijft het mogelijk de benodigde informatie op te halen en de taken binnen de app uit te voeren.

 

Enterprise Asset Management Checklists

Een van de belangrijkste taken van een monteur is het uitvoeren en vastleggen van inspecties. Binnen Asset Management is het een uitdaging om deze resultaten goed te documenteren en te rapporteren. Dit is van enorm belang voor het sluiten van de PDCA-cirkel en het meten van performance.

Met de introductie van checklists voor S/4HANA bestaat deze functie nu ook voor de Asset Manager. Hiermee wordt het mogelijk de resultaten van inspectielijsten vast te leggen in orders en kenmerken. Deze resultaten zijn vrij definieerbaar en kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.

Naast het vastleggen van de inspectieresultaten kan ook informatie worden meegegeven over de inspectiemethode. Daarnaast kunnen eventueel bijlagen worden toegevoegd met een toelichting. Mochten de inspectieresultaten niet aan de gewenste norm voldoen dan kan de monteur direct een Malfunction Notification aanmaken binnen de applicatie. 

 

Follow-up Maintenance Request

Wat we als Mobility Expert vaak horen, is dat klanten graag vervolgwerkzaamheden willen aanmaken. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de monteur tijdens zijn werkzaamheden een onverwacht defect tegenkomt en ervoor wil zorgen dat dit defect wordt opgelost in vervolgwerkzaamheden. Dit is al mogelijk binnen het SAP-systeem, maar is nu ook beschikbaar in de mobiele applicatie. Wanneer het nodig is opvolgende werkzaamheden uit te voeren, kan er een follow-up order of notificatie aangemaakt worden. Dit legt de link tussen de bestaande order in de SAP Asset Manager en in het SAP-systeem.

 

Demo

De 2110 versie van de Asset Manager wordt uiteraard opgenomen in het demo systeem van Ideo. Ben je benieuwd? Neem contact op met onze mensen. Wij nemen je graag mee in de nieuwe functionaliteiten met een op maat gemaakte demo!