Meer controle over alle vaardigheden binnen jouw organisatie

Voorheen was het gebruik van vaardigheden binnen SAP Field Service Management (FSM) geregeld via één platte structuur. Het was mogelijk om vaardigheden op te voeren, deze een naam en code te geven, toe te wijzen aan technici en de vaardigheden (als vereiste) toe te voegen aan een servicecall, activiteit of equipment. Het handmatig en (semi-)automatisch plannen houdt vervolgens rekening met deze vaardigheden om bepaalde orders wel of niet in te plannen op bepaalde technici. Mede hierdoor ontstaat een efficiëntere planning.

Deze platte structuur kent ook een aantal beperkingen. Daarom heeft SAP nu een nieuwe feature toegevoegd, waarmee je nog meer controle hebt over alle vaardigheden binnen jouw organisatie. Ontdek in dit blog de voordelen van deze functionaliteit, hoe deze kan worden ingericht, en hoe het voor nog meer structuur zorgt.

De beperkingen van een platte structuur

De nieuwe functionaliteit biedt tal van voordelen ten opzichte van de platte structuur die eerder werd gebruikt. Het simpele van de platte structuur zorgde namelijk voor beperkingen wanneer er onder technici sprake is van verschillende niveaus van bekwaamheid of kunde. Dit was niet onder te brengen in SAP FSM zonder hier per niveau nieuwe vaardigheden voor aan te moeten maken. Dit houdt in dat als er vaardigheden zijn met een range van basiskennis tot expertkennis er meerdere vaardigheden aangemaakt moeten worden voor deze niveaus.

Voordelen nieuwe vaardigheden management features

Het grootste voordeel van de nieuwe management features is dat alle vaardigheden binnen een organisatie gestructureerd kunnen worden. Zo heb je meer controle over alle vaardigheden binnen jouw organisatie.

Met de nieuwe functionaliteit is het mogelijk om:

  • verschillende vaardigheden te groeperen
  • niveaus toe te voegen aan vaardigheden
  • en om overkoepelende vaardigheden te koppelen aan onderliggende vaardigheden.

Vaardigheden beheren in SAP FSM

In het vaardigheden overzicht in het Stamgegevens tabblad binnen Instellingen en Configuratie (preview modus) zijn de extra functionaliteiten voor het aanmaken van groepen en overkoepelende vaardigheden toegevoegd. Daarnaast valt op dat er onder de kop Stamgegevens een subgroep genaamd “Schalen” is toegevoegd. Onder deze groep is het mogelijk om Vaardigheden niveaus aan te maken en te onderhouden. Op beide functionaliteiten wordt in dit blog verder ingegaan.

Groeperen en overkoepelende vaardigheden

Met het groeperen van vaardigheden in het Stamgegevens tabblad is het mogelijk om binnen een organisatie vaardigheden te classificeren of categoriseren die vergelijkbare eigenschappen of kenmerken delen. Stel je bijvoorbeeld een vaardigheidsgroep voor die alle vaardigheden omvat die verband houden met veiligheidscertificeringen. Of denk aan een groep voor vaardigheden die te maken heeft met specifieke taken zoals mechanisch- of elektronisch onderhoud. De vaardigheden die hierbij horen kunnen in SAP FSM worden gedefinieerd en aan één of meerdere groepen worden toegewezen.

Hoe ziet dit eruit in SAP FSM?

In het drop-down menu naast Creëren is het mogelijk om te kiezen tussen vaardigheden en groepen zoals te zien in het rode vak in Afbeelding 1.

Stamgegevens overzicht vaardigheden in SAP FSM

Afbeelding 1 – Stamgegevens overzicht vaardigheden in SAP FSM

 

Blokken ter hoogte van de rode pijl geven groepen aan, de blokken ter hoogte van de blauwe pijl zijn de overkoepelende vaardigheden van de onderliggende vaardigheden op het niveau van de groene pijl.

Belang van niveaus (schalen) bij vaardigheden

Schalen vormen de basis voor het in kaart brengen van vaardigheden, en dus kunde, binnen je organisatie. De feature helpt je met het nauwkeurig in kaart brengen en beheren van bekwaamheidsniveaus per vaardigheid, en zo de juiste persoon voor de juiste taak toe te wijzen. Of het nu gaat om technische expertise, veiligheidsklassen of andere competenties, schalen bieden een gestructureerde manier om deze aspecten te categoriseren en te benutten.

Niveaus aanmaken in SAP FSM

Hoe voeg je deze dan toe binnen SAP FSM? Nou, vrij simpel; In het kopje Stamgegevens onder Instellingen en Configuraties kan je het kopje Schalen aanklikken, klik hier op Creëren en geef een naam aan de schaalverdeling. Vervolgens kun je per schaal de verschillende vaardigheid niveaus benoemen, en de schaalverdeling opslaan. Het is daarna nog mogelijk om de schaalverdeling te bewerken om niveaus te hernoemen, verwijderen, of extra niveaus toe te voegen.

Aanmaken van schalen in SAP FSM

Afbeelding 2 – Aanmaken van schalen in SAP FSM

Optimaliseer jouw proces met vaardigheden management

Met deze nieuwe feature zet SAP een stap voorwaarts in het verder optimaliseren van je field serviceprocessen en de vaardigheden die iedereen binnen SAP FSM bezit. Het effectief beheren van vaardigheden en het toewijzen van taken op basis van die vaardigheden wordt nu nog efficiënter en krachtiger dankzij schalen, groeperingen en overkoepelende vaardigheden. SAP ontwikkelt hier nog steeds aan en zal de functionaliteit verder uitbreiden. Denk hierbij aan aan het gebruik van de schalen in de automatische planning, integratie, etc..

Meer weten over vaardigheden management in SAP FSM?

Ben je benieuwd vanaf wanneer een specifieke feature beschikbaar komt, of wat je moet doen om deze te kunnen gebruiken? Neem gerust contact op met onze mensen, zij helpen je graag verder!