Het monitoren van assets is een thema dat SAP al langer bezighoudt. Het zal je niet ontgaan zijn dat SAP zich de laatste jaren focust op de Intelligent Asset Management (IAM) suite: een serie van cloudproducten die gezamenlijk een 360-view van uw assets ondersteunt.

SAP onderkent het belang van een gebruiksvriendelijke interface en een makkelijk te gebruiken applicatie. De laatste jaren zien wij dat hierop al meer-en-meer de focus komt te liggen. Dit is al af te zien is aan andere innovaties, zoals SAP Field Service Management & SAP Service & Asset Manager. Over deze range aan producten hebben wij in het verleden diverse blogs geschreven. Echter dient zich nu een nieuw product aan: Asset Performance Management (APM). In dit artikel vertellen we je meer over deze nieuwe applicatie en de gevolgen die dit kan hebben voor bestaande applicaties als ASPM en PAI.

Het concept: Waarom APM?

Vanzelfsprekend is SAP nauw betrokken bij diens klanten, en komt daardoor in de gelegenheid om constant te innoveren. Zo ziet SAP de potentiële pijnpunten van applicaties als ASPM en PAI en probeert SAP een sterker product af te leveren.

De conclusie die SAP heeft getrokken is dat er niets belangrijker is dan naadloze integratie met SAP EAM en andere producten. Dit wordt het beste geïllustreerd door de welbekende “closed-loop” waar door SAP vaak naar wordt verwezen. Met APM ziet deze er nu als volgt uit:

 

In deze “closed-loop” rondom het beheren van de data van uw asset is een grote rol weggelegd voor de nieuwe APM applicatie. Het figuur tekent de beoogde wisselwerking tussen SAP S/4HANA en SAP APM op SAP Business Technology Platform. Dergelijke integratie ziet SAP echt als 1 van de speerpunten van de nieuwe applicatie.

De features: Wat kan APM?

SAP Asset Performance Management is ontstaan vanuit twee verschillende SAP oplossingen; SAP ASPM & SAP PAI. Daarbij beoogt SAP het beste van beide werelden te combineren in 1 unieke SAP oplossing.

Een van de manieren waarop SAP dit bewerkstelligt is door het gebruik van SAP One Domain Model. Dit model wordt nu volledig afgestemd met S/4HANA en diens integratie. Zo komen de termen in APM precies overeen met de bekende termen uit SAP EAM. Deze worden ook minutieus op elkaar afgestemd, om de integratie tussen beide applicaties te bevorderen. Het SAP One Domain model is hierbij de sleutel tot het succes.

Verder zien wij SAP vooral voortborduren op de oude applicaties, in de goede zin van het woord. Qua functionaliteiten zal APM zonder twijfel voorzien in de bekende functies uit ASPM en PAI. Stukje-bij-beetje worden de bekende features van ASPM en PAI geïntegreerd. Deze integratie vindt plaats op een zo efficiënt mogelijke manier, om ook de geleerde lessen uit ASPM en PAI mee te nemen naar het nieuwe product.

Overigens zien wij in onze eigen APM demo-omgeving terug dat SAP lessen vanuit eerdere implementaties inderdaad meegenomen heeft. Feedback die wij vanuit klanten hebben gekregen over bijvoorbeeld de user interface, zien wij terug in de nieuwe en gebruiksvriendelijkere APM schermen. Dit is wat ons betreft veelbelovend voor de verdere ontwikkeling van het product. Met APM lijken er goede stappen gemaakt te worden betreft inzichtelijkheid en het gemak van het analyseren en managen van uw assets.

 

Roadmap APM

Bovenstaand figuur geeft een korte impressie van de roadmap die SAP voor ogen heeft met het APM product. Zoals gezegd heeft de recente versie nog beperkte features en is het product nog in ontwikkeling. Momenteel bevinden we ons nog bij de eerste pijlen, maar de komende periode zullen er per release steeds nieuwe features bijkomen.

Zo zit er in de huidige versie bijvoorbeeld wel al de bekende risicomatrixen en extensieve data van uw functieplaatsen en equipment, maar komen bijvoorbeeld RCM (Reliabililty-centered maintenance) en FMEA (Failutre Mode Effect Analysis) assessments in een latere versie. SAP is de eerste die zal toegeven dat het nog een product is dat “in development” verkeert. Volgens de roadmap zal het komende jaar het meerderendeel van de functionaliteit van ASPM en PAI ook in APM verwezenlijkt worden.

De gevolgen voor ASPM en PAI

Voor de bestaande gebruikers zal een van de vragen natuurlijk zijn of ASPM en PAI blijven werken. Dat is zeker het geval, deze applicaties blijven inderdaad werken met alle features die erin zitten. Daarbij speelt natuurlijk wel het idee dat SAP zich meer en meer op APM zal focussen en daardoor automatisch minder op ontwikkelingen aan ASPM en PAI. SAP heeft daarbij wel aangegeven dat ze aandacht zullen geven aan de bestaande klanten en diens (potentiële) overstap richting de nieuwe APM applicatie.

Mocht u echter nog de eerste stapjes aan het maken zijn op het gebied van onderhoudsstrategie & analyse in SAP, dan komt u zeker op het moment dat u de afweging dient te maken tussen een implementatie van ASPM/PAI of APM. Welke stap hierin het meest logisch is om te nemen hangt volledig af van uw situatie. Wij helpen je graag bij het maken van deze keuze.

Wat is er nodig voor APM?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: De huidige versie van APM integreert uitsluitend met S/4 HANA systemen. Een van de redenen hiervoor is juist de integratie met het datamodel van de S/4, welke SAP als een van de sleutels ziet tot een succesvol product. Uiteraard willen ze hier ook bij ECC de juiste aandacht aan besteden, en hebben wij ook de toezegging gekregen dat ECC ondersteund gaat worden. Echter is dit thema op dit moment nog in ontwikkeling, en wordt dit volgens de roadmap later dit jaar verwacht.

Een ander belangrijk vereiste is het beschikken over de juiste licenties. Uiteraard zijn ook voor APM licentiekosten aanwezig, die afhankelijk zijn van het gebruik van de applicatie. Wel heeft SAP aangegeven dat er ook voor ASPM & PAI gebruikers mogelijkheden zijn om makkelijk over te stappen. Gebruikers van de huidige generatie aan producten worden dus niet in de kou gezet, maar kunnen in samenwerking met SAP overstappen. Uiteraard kunnen onze mensen ook een rol spelen in dit traject.

Het vervolg

Wij kijken in elk geval erg uit naar de nieuwe ontwikkelingen van APM. Uit onze eigen ervaring blijkt de potentie die het product heeft, ondanks dat er momenteel natuurlijk nog een aantal vraagtekens bestaat. Wij zien de toekomst van APM met vertrouwen tegemoet.

Meer weten?

Wil je meer weten of zien? Neem contact met ons op! Onze mensen beantwoorden graag je vragen. Dit kan uiteraard ook tijdens een demo op maat.