Een aantal maanden geleden ben ik bij Ideo begonnen met mijn afstudeeronderzoek naar een implementatie methodiek voor Voorspellend Onderhoud voor de studie Industrial Engineering & Management aan de Avans Hogeschool. In dit artikel vertel ik kort wat over de achtergrond van dit onderzoek en de conclusies.

Voorspellend Onderhoud (PdM) is een onderhoudstechniek die data analyse technieken en tools gebruikt om afwijkingen en mogelijke defecten in de assets of processen van een organisatie te detecteren, zodat deze gerepareerd kunnen worden of voorkomen kan worden dat ze in een faalwijze resulteren.

Idealiter kan Voorspellend Onderhoud ervoor zorgen dat de onderhoudsfrequentie zo laag mogelijk is om zodoende ongepland duur Correctief Onderhoud te voorkomen, en zonder hoge kosten te laten voorkomen van het doen van te veel Preventief Onderhoud. Op dit moment is Voorspellend Onderhoud een van de meest veelbelovende technieken die met de opkomst van Industry 4.0 en Digitalisatie komt. Voorspellend Onderhoud kan kosten besparend zijn, de levensduur van een asset maximaliseren en ongeplande uitvaltijd minimaliseren.

De waarde die Voorspellend Onderhoud kan toevoegen aan een organisatie wordt steeds vaker erkend, alleen is een succesvolle implementatie van deze onderhoudsvorm niet vanzelfsprekend en daarmee ook zeldzaam. De implementatie ervan is vaak een organisatorisch en technisch lastig vraagstuk.

Predictive Asset Insights (PAI)

SAP heeft de Predictive Asset Insights (PAI) oplossing in het leven geroepen, welke onderdeel is van de intelligent Asset Management suite. PAI vervangt interval gebaseerd onderhoud van assets met Voorspellend en uiteindelijk Voorschrijvend onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om Internet of Things (IoT) data om te zetten in informatie die kan ondersteunen in onderhoudskeuzes door het gebruik van de beschikbare Machine Learning Algoritmes die voorspellingen kunnen doen op basis van beschikbare of verzamelde data.

Asset Strategy and Performance Management (ASPM)

Voor de implementatie van Voorspellend Onderhoud is het van belang om voldoende kennis en inzicht te hebben over de assets binnen een fabriek of organisatie. Dit is van belang om te weten welke assets geschikt zijn om Voorspellend Onderhoud toe te passen, of om in te zien of dit rendabel zou kunnen zijn. Binnen de Intelligent Asset Management suite geeft SAP hier invulling aan door middel van ASPM (Asset Strategy and Performance Management). Met deze software oplossing biedt SAP de oplossing om de onderhoudsstrategie van een organisatie te optimaliseren gebaseerd op asset criticaliteit en risico.

Het beoogde eindproduct van mijn afstudeeronderzoek was een implementatie methodiek te beschrijven die bruikbaar is om Voorspellend Onderhoud te implementeren. Daarmee kon ik de opgezette onderzoeksvraag beantwoorden: Welke Methodiek is geschikt om Voorspellend Onderhoud te implementeren bij klanten van Ideo, met het gebruik van SAP PAI?

Dit onderzoek heb ik aangepakt door middel van het doen van onderzoek naar de eisen waaraan een implementatie methodiek moet voldoen, en daarnaast de verschillende beschikbare opties om zodoende tot een eerste opzet voor een methodiek te komen. Vanuit deze eerste opzet is de implementatie methodiek dusdanig ontwikkeld, dat hij aansluit op de specifieke eisen die onderzocht zijn in de eerste fase van het onderzoek.

Implementatie methodiek

Wat hieruit naar voren is gekomen, is een implementatie methodiek die bestaat uit zes fases, die aan kan sluiten bij de maturiteit en daarnaast de ambities van een organisatie om zodoende een zo goed mogelijk passende implementatie te leveren. Een implementatie die daarnaast ook nog de bijkomende organisatorische en menselijke vraagstukken meeneemt.

In een tweede fase van het onderzoek is de implementatie methodiek gevalideerd bij verschillende organisaties om zodoende de toepasbaarheid van de methodiek te toetsen. Op basis hiervan zijn reeds verschillende verbeteringen doorgevoerd of potentiële verbeteringen geïdentificeerd.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over voorspellend onderhoud of SAP PAI? Neem contact met ons op en stel je vraag! Onze mensen helpen je graag verder.